História predpisu 298/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2013 - 30.09.2015