História predpisu 345/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2014 - 31.07.2015