430/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

430
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013
o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
vyhlasujem
voľbu prezidenta Slovenskej republiky a
určujem
deň konania voľby na sobotu 15. marca 2014.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
určujem
deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. marca 2014.
Pavol Paška v. r.