História predpisu 46/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2013 - 31.07.2014