475/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2014 do 14.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

475
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2013,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe.
(2)
Všetky úseky ciest II. triedy a ciest III. triedy sú vymedzenými úsekmi.
§ 2
Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (IP 23a), „Rýchlostná cesta“ (IP 22a) alebo „Úhrada mýta“ (II 21a).
§ 3
Začiatok vymedzených úsekov diaľnic alebo rýchlostných ciest, ktoré možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b).
§ 4
(1)
Užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise,1) okrem motorových vozidiel kategórie M12) a jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M1,2) N1,3) M1G4) a N1G5) len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou “Všeobecné informácie o povinnosti úhrady” (IP 33a).
(2)
Dopravná značka „Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a) sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je povolený prejazd motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Počiatek v. r.
Príloha k vyhláške č. 475/2013 Z. z.
1. VYMEDZENÉ ÚSEKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Spoplatnená
dĺžka v km
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001 Bratislava-Vajnory D/1, I/61 Senec D/1, II/503 12,908
D01-002 Senec D/1, II/503 Senec-Blatné D/1, I/61 3,749
D01-003 Senec-Blatné D/1, I/61 Trnava-Voderady D/1, III/06117 13,195
D01-004 Trnava-Voderady D/1, III/06117 Trnava-Modranka D/1, I/51 6,141
D01-005 Trnava-Modranka D/1, I/51 Trakovice D/1, II/513 15,884
D01-006 Trakovice D/1, II/513 Žlkovce D/1, I/61 2,584
D01-007 Žlkovce D/1, I/61 Piešťany D/1, II/499 15,280
D01-008 Piešťany D/1, II/499 Horná Streda D/1, I/61 8,145
D01-009 Horná Streda D/1, I/61 Lúka D/1, PD/4 3,853
D01-010 Lúka D/1, PD/4 Beckov D/1, II/515 10,234
D01-011 Beckov D/1, II/515 Chocholná-Velčice D/1, I/50 13,219
D01-012 Chocholná-Velčice D/1, I/50 Trenčín-Záblatie D/1, PD/5 5,611
D01-013 Trenčín-Záblatie D/1, PD/5 Trenčín-Zlatovce D/1, MK 1,722
D01-014 Trenčín-Zlatovce D/1, MK Dubnica nad Váhom D/1, I/57 11,492
D01-015 Dubnica nad Váhom D/1, I/57 Ilava D/1, II/574A 7,259
D01-016 Ilava D/1, II/574A Ladce D/1, I/61 8,613
D01-017 Ladce D/1, I/61 Beluša-Visolaje D/1, I/49A 3,321
D01-018 Beluša-Visolaje D/1, I/49A Sverepec 2 D/1, I/61 7,931
D01-019 Sverepec 2 Považská Bystrica-stred 4,863
D01-020 Považská Bystrica-stred Považská Bystrica-sever 4,867
D01-021 Považská Bystrica-sever D/1, I/61 Bytča D/1, PD/10 8,614
D01-022 Bytča D/1, PD/10 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 4,007
D01-023 Ivachnová 1 D/1, I/18 Ivachnová D/1, I/18 1,342
D01-024 Ivachnová D/1, I/18 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 13,687
D01-025 Liptovský Mikuláš 1 D/1, II/584 Uhorská Ves D/1, III/018137 6,645
D01-026 Uhorská Ves D/1, II/584 Liptovský Peter D/1, II/537 4,611
D01-027 Liptovský Peter D/1, II/537 Hybe D/1, I/18 8,767
D01-028 Hybe D/1, I/18 Východná D/1, PD/6 4,760
D01-029 Východná D/1, PD/6 Važec D/1, PD/8 5,568
D01-030 Važec D/1, PD/8 Štrba D/1, PD/9 7,791
D01-031 Štrba D/1, PD/9 Mengusovce D/1, I/18 4,430
D01-032 Mengusovce D/1, I/18 Poprad 1 7,941
D01-033 Poprad 1 D/1, I/18 Poprad 2 D/1, II/534 2,242
D01-034 Poprad 2 D/1, II/534 Poprad 3 D/1, I/67 3,938
D01-035 Poprad 3 D/1, I/67 Jánovce D/1, I/18 12,393
D01-036 Jablonov Studenec 4,806
D01-037 Studenec Beharovce 3,209
D01-038 Beharovce D/1, I/18 Beharovce-Široké 7,466
D01-039 Beharovce-Široké Široké D/1, PD/7 2,935
D01-040 Široké D/1, PD/7 Fričovce D/1, I/18 3,914
D01-041 Svinia Prešov-západ I/18, D1 8,192
D01-042 Prešov-juh 2 D1 Lemešany D/1, III/068010 11,145
D01-043 Lemešany D/1, III/068010 Budimír D/1, I/68, III/068019 9,606
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002 Malacky D/2, II/503 Lozorno D/2, I/2 11,474
D02-003a Lozorno D/2, I/2 Stupava-juh D2/D4 9,045
D02-003b Stupava-juh D2/D4 Bratislava-Lamač D/2, II/505 5,271
D02-004 Bratislava-Petržalka 2 D2, D1 Bratislava-Petržalka 1 D/2, D/4, PD/2 6,756
D02-005 Bratislava-Petržalka 1 D/2, D/4, PD/2 hranica SR/MR 8,983
D02-006 hranica SR/ČR zač. CK D/2 na št. hr. CZ hranica SR/ČR colnica D/2, II/503 1,775
D02-007 hranica SR/ČR colnica Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr. Senica 3,304
D02-008 Kúty 1 križ. D/2, I/2, okr. Senica Malacky križ. D/2, II/503, okr. Malacky 24,091
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001 Hričovské Podhradie D/3, D/1, D/3 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 1,803
D03-002 Dolný Hričov D/3, III/018262, PD/11 Žilina-Strážov D/3, I/18 6,859
D03-005 Skalité-Serafínov III/011057, I/12 hranica SR/PL 0,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001 hranica SR/A hranica SR/A colnica 0,702
D04-002 hranica SR/A colnica Bratislava-Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 1,842
D04-003 Bratislava-Jarovce 1 D/2, D/4, PD/2 Bratislava-Jarovce 2 D4, III/002046 0,939
D04-004 Stupava-juh D4, D2 Bratislava-Devínska Nová Ves D/4, II/505 1,829
D04-005 Bratislava-Záhorská Bystrica D/4, I/2 Stupava-juh D4, D2 1,683
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava-juh 2 R1 Trnava-Modranka I/51, MK 1,173
R01-002 Trnava-Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,268
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Báb-Malý Báb I/51, III/051074 5,174
R01-011 Báb-Malý Báb I/51, III/051074 Báb-Veľký Báb I/51, III/513011 1,850
R01-012 Báb-Veľký Báb I/51, III/513011 Lehota I/51, III/513011A 10,180
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,109
R01-014 Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK 0,484
R01-015 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra-sever R1 1,042
R01-017 Tekovské Nemce Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3,056
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 Nová Baňa I/65A, III/065011A 8,013
R01-019 Nová Baňa I/65A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 2,761
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 7,011
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 I/65 4,879
R01-022 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 9,634
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka-Budča I/50, III/050085 1,545
R01-025 Ostrá Lúka-Budča I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 0,507
R01-027 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/69, III/050085 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová I/66, I/69 2,132
R01-029 Kováčová I/66, I/69 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 1,130
R01-030 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Banská Bystrica-juh I/69, R1 8,314
R01-032a Žarnovica 2 I/65 Žarnovica-Malé Podzámčie I/65 0,524
R01-032b Žarnovica-Malé Podzámčie I/65 Lehôtka pod Brehmi I/65 8,487
R01-033 Lehôtka pod Brehmi I/65 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 8,868
R01-034 Lehota R1 Nitra-Čermáň R1, II/562 5,568
R01-035 Nitra-Čermáň R1, II/562 Nitra-Selenec R1 6,258
R01-036 Nitra-Selenec R1 Beladice R1, III/0653 10,523
R01-037 Beladice R1, III/0653 Tesárske Mlyňany R1, I/65 8,487
R01-038 Tesárske Mlyňany R1, I/65 Čaradice R1, I/65, III/0761 9,902
R01-039 Čaradice R1, I/65, III/0761 Tekovské Nemce R1 4,080
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen-Pustý hrad 1 I/50, I/66 2,799
R02-004 Ožďany 4 I/50, I/50A Ožďany 5 I/50, I/50A 5,181
R02-005 Figa I/50B, I/50, I/50B Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 2,153
R02-006 Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 I/50, I/50B, III/571039 0,302
R02-007 I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa 2 I/50B, I/67 3,924
R02-008 Tornaľa 2 I/50B, I/67 I/50B, I/67 0,312
R02-009 I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6,005
R02-010 Gemer I/50, I/50B I/50, I/50B 0,453
R02-011 Košice-Šaca-východ I/50, MK Košice-západ R2 8,459
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001 Horná Lehota I/59, I/59A Oravský Podzámok I/59, I/59A 5,744
R03-002 Liesek R3, II/520 Trstená I/59, R3 6,031
R03-003 R3, I/59 Liesek R3, II/520 1,762
R03-004 Horná Štubňa 2 Horná Štubňa 1 4,219
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001 Košice-sever R4 D/1, I/68, III/068019 5,452
R04-003 Svidník-juh I/73, R4 Kapišová I/73, R4 4,443
R04-004 hranica SR/MR R4, I/68 Kechnec R4 2,675
R04-005 Kechnec R4 R4, I/68 11,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001 Dolné Kočkovce I/49, I/49A Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 1,743
R06-002 Beluša 1 I/49, I/49A, I/61 Beluša 2 D/1, I/49A 0,368
R06-003 Beluša 2 D/1, I/49A Beluša 3 D/1, I/49A 0,140
2. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Spoplatnená
dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-A007 D/2, I/2 Sekule-sever I/2 3,762
002-008 Sekule-juh I/2 Moravský Svätý Ján-sever I/2 0,320
002-010a Moravský Svätý Ján-juh I/2 MK-a, I/2 0,363
002-010b MK-a, I/2 MK-b, I/2 0,884
002-010c MK-b, I/2 Závod I/2, III/002050 3,420
002-011a Závod I/2, III/002050 MK-a, I/2 2,632
002-011e MK-a, I/2 MK-c, I/2 0,904
002-011d MK-c, I/2 Veľké Leváre-sever I/2 0,237
002-012a Veľké Leváre-juh I/2 MK-a, I/2 3,236
002-012b MK-a, I/2 Malacky-sever I/2 2,589
002-013a Malacky-juh I/2 MK-a, I/2 1,392
002-013b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/2 0,605
002-013b2 MK-b1, I/2 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 2,532
002-A014 Plavecký Štvrtok I/2, III/002035 PD/1, I/2 1,354
002-015a PD/1, I/2 MK-a, I/2 1,713
002-015b MK-a, I/2 Zohor III/002037, I/2 1,956
002-A016 Zohor III/002037, I/2 D/2, I/2 0,604
002-017 D/2, I/2 Lozorno I/2, II/501 0,405
002-018a Lozorno I/2, II/501 MK-a, I/2 1,634
002-018b1 MK-a, I/2 MK-b1, I/2 1,015
002-018b2 MK-b1, I/2 Stupava-sever I/2 1,646
002-019a Stupava-juh I/2 D4, I/2 0,892
002-019b D4, I/2 Bratislava-sever I/2 0,363
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-011 I/18, I/61 Hlboké nad Váhom III/018084, I/18 0,950
018-A012 Hlboké nad Váhom III/018084, I/18 Dolný Hričov-juh I/18 2,582
018-015b Dolný Hričov-sever I/18 MK-b, I/18 0,931
018-015c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,346
018-015d MK-c, I/18 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 0,928
018-016 Horný Hričov 1 I/18, III/018261 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 0,421
018-A018 Horný Hričov 2 III/018087, I/18 Žilina-Strážov-západ I/18 2,867
018-047a Važec 2 I/18, PD/8 MK-a, I/18 1,164
018-047b MK-a, I/18 MK-b, I/18 1,028
018-047c MK-b, I/18 Ružomberok - Poprad MK-c, I/18 0,998
018-048a Ružomberok - Poprad MK-c, I/18 MK-a, I/18 2,238
018-048f MK-a, I/18 Štrba-západ I/18 0,508
018-A049 Štrba-východ I/18 Mengusovce I/18, II/539 5,240
018-A050 Mengusovce I/18, II/539 Lučivná 1 D/1, I/18 0,579
018-A051 Lučivná 1 D/1, I/18 Lučivná 2 I/18, III/018142 1,297
018-052 Lučivná 2 I/18, III/018142 Svit-západ I/18 0,787
018-A053 Svit-východ I/18 Spišská Teplica D/1, I/18 2,508
018-054 Spišská Teplica D/1, I/18 Poprad-západ I/18 0,590
018-A056 Poprad-východ I/18 Gánovce III/018154, I/18 2,009
018-057 Gánovce III/018154, I/18 Hozelec-západ I/18 1,208
018-058 Hozelec-východ I/18 Švábovce-západ I/18 0,459
018-059 Švábovce-východ I/18 Hôrka-západ I/18 0,716
018-A060 Hôrka-východ I/18 Jánovce-západ I/18 2,279
018-061 Jánovce-východ I/18 D/1, I/18 0,894
018-076b2 I/18, D1 Spišské Podhradie I/18, III/018252 1,502
018-A077 Spišské Podhradie I/18, III/018252 Studenec I/18, II/547 3,088
018-078 Studenec I/18, II/547, II/547 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 0,740
018-079 Bijacovce III/018180, I/18, III/018181 I/18, III/018258 1,427
018-080 I/18, III/018258 Beharovce 3 D/1, I/18 1,060
018-A084b I/18, D1 Svinia I/18, III/018194, III/018195 1,916
018-085 Svinia I/18, III/018194, III/018195 Župčany I/18, III/018196 3,012
018-A086 Župčany I/18, III/018196 Malý Šariš-západ I/18 0,769
018-A087 Malý Šariš-východ I/18 Prešov-západ I/18, D1 1,882
018-088 D/1, I/18 Ivachnová-západ I/18 0,181
018-089 Ivachnová-východ I/18 D/1, I/18 0,882
018-A091a D/1, I/18 MK-c, I/18 0,694
018-091d MK-c, I/18 MK-d, I/18 1,521
018-091e MK-d, I/18 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 1,311
018-092 Partizánska Ľupča I/18, III/059008 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 2,034
018-093 Malatíny III/018118, I/18, III/018153 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 1,814
018-094 Ľubeľa III/018120, I/18, III/018119 Gôtovany III/018122, I/18 2,311
018-A095 Gôtovany III/018122, I/18 Svätý Kríž I/18, III/018123 2,880
018-A096 Svätý Kríž I/18, III/018123 Galovany I/18, III/018244 0,974
018-A097 Galovany I/18, III/018244 I/18, III/018124 2,607
018-098 I/18, III/018124 Liptovský Mikuláš-západ I/18 1,790
018-A099 Liptovský Mikuláš-východ I/18 Beňadiková III/018135, I/18 0,675
018-100 Beňadiková III/018135, I/18 Uhorská Ves III/018137, I/18 1,167
018-101a Uhorská Ves III/018137, I/18 Podtureň-západ I/18 0,707
018-101b Podtureň-východ I/18 Podtureň-Roveň-západ I/18 1,503
018-A102a Liptovský Hrádok-východ I/18 MK-a3, I/18 1,312
018-A102b MK-a3, I/18 I/18, I/72 2,863
018-A103a I/18, I/72 Hybe-západ I/18 2,730
018-103b Hybe-východ I/18 D/1, I/18 0,847
018-104 D/1, I/18 D/1, I/18 0,465
018-A105 D/1, I/18 Východná-západ I/18 1,702
018-106 Východná-východ I/18 PD/6, I/18 0,934
018-107 PD/6, I/18 Važec 1 III/018142, I/18 4,255
018-A108 Važec 1 III/018142, I/18 Važec 2 I/18, PD/8 2,003
018-A109 Beharovce 3 D/1, I/18 Beharovce 1 I/18, III/547021 0,823
018-A110 Beharovce 1 I/18, III/547021 Korytné-západ I/18 0,971
018-112 Korytné-východ I/18 III/018185, I/18 1,538
018-113a III/018185, I/18 Branisko-západ I/18 6,157
018-A113b Branisko-východ I/18 D1, I/18 0,958
018-113e D1, I/18 Široké-západ I/18 1,112
018-A115 Široké-východ I/18 Fričovce-západ I/18 0,932
018-116 Fričovce-východ I/18 D/1, I/18 0,904
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-080 Ladomerská Vieska-sever I/50 I/50, III/065028 1,139
050-081 I/50, III/065028 Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,558
050-122 R2, I/50B, I/50 Figa-západ I/50 1,405
050-123 Figa-východ I/50 I/50, I/50B, III/571039 0,765
050-124 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B 0,619
050-147 R2, I/50, I/50A Ožďany-západ I/50 0,898
050-148a Ožďany-východ I/50 MK-a, I/50 2,301
050-148b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,629
050-148c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,276
050-148d MK-c, I/50 R2, I/50, I/50A 0,218
050-149a I/50, I/50B, III/571039 Stránska-západ I/50 0,714
050-149b Stránska-východ I/50 Tornaľa-Behynce-juh I/50 1,530
050-149c Tornaľa-Behynce-sever I/50 Otročok II/532, I/50 0,281
050-A150 Otročok II/532, I/50 Tornaľa-západ I/50 1,261
050-152a Tornaľa-sever I/50 Tornaľa-Starňa-juh I/50 0,475
050-152b Tornaľa-Starňa-sever I/50 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50 0,751
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-019 Trnava 5 I/51, I/51C, I/61 I/51, III/051031 1,653
051-020 I/51, III/051031 Trnava 2 I/51, MK 0,944
051-021 Trnava 2 I/51, MK Trnava-východ I/51 1,264
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A017 R3, I/59, I/59A Oravský Podzámok-juh I/59 1,355
059-018a Oravský Podzámok-sever I/59 Orav. Podzámok-Dolná Lehota-západ I/59 0,999
059-018b Orav. Podzámok-Dolná Lehota-východ I/59 Horná Lehota-západ I/59 0,662
059-018c Horná Lehota-východ I/59 R3, I/59, I/59A 1,157
059-A022 Tvrdošín-sever I/59 Hámričky I/59, III/059041 1,888
059-A023 Hámričky I/59, III/059041 Trstená-juh I/59 0,687
059-A024a Trstená-sever I/59 I/59, R3 1,338
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-A001 D/1, I/61 Považská Bystrica-juh I/61 1,332
061-A003 Považská Bystrica-sever I/61 Považská Teplá III/061057, I/61 2,164
061-A004 Považská Teplá III/061057, I/61 Považská Bystrica-Vrtižer D/1, I/61 2,169
061-A006 Považská Bystrica-Vrtižer D/1, I/61 Plevník-Drienové I/61, III/061073 0,864
061-A007 Plevník-Drienové I/61, III/061073 Plevník-Drienové I/61, III/061073 2,314
061-A008 Plevník-Drienové I/61, III/061073 Maršová-Rašov III/061065, I/61 0,376
061-A011 Maršová-Rašov III/061065, I/61 Predmier 1 I/61, III/061065 3,093
061-012 Predmier 1 I/61, III/061065 Predmier 2 III/061060, I/61 0,615
061-014a Predmier 2 III/061060, I/61 Bytča-Hrabové-juh I/61 0,367
061-014b Bytča-Hrabové-sever I/61 I/18, I/61 0,816
061-A015 Bratislava-západ I/61 MK-a, I/61 1,436
061-016b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,187
061-016c MK-b, I/61 MK-c, I/61 1,718
061-016d MK-c, I/61 MK-d, I/61 0,550
061-016e MK-d, I/61 MK-e, I/61 0,405
061-016f MK-e, I/61 Bernolákovo 1 I/61, III/502002 0,478
061-A017a Bernolákovo 1 I/61, III/502002 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61 1,202
061-017b1 Bernolákovo 2 MK-a3, I/61 MK-b1, I/61 0,318
061-017b2 MK-b1, I/61 MK-b2, I/61 0,498
061-017b3 MK-b2, I/61 Veľký Biel-západ I/61 2,327
061-A018 Veľký Biel-východ I/61 Senec-juh I/61 0,823
061-019a Senec-sever I/61 MK-a, I/61 0,235
061-019b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,119
061-019c MK-b, I/61 D/1, I/61 0,697
061-020 D/1, I/61 Blatné-juh I/61 1,378
061-021a Blatné-sever I/61 MK-a, I/61 0,761
061-021b MK-a, I/61 MK-b, I/61 1,504
061-021c MK-b, I/61 Kaplna-juh I/61 1,322
061-A022 Kaplna-sever I/61 I/61, III/061012 0,964
061-A023a I/61, III/061012 Cífer 1 MK-a2, I/61 2,575
061-A023b Cífer 1 MK-a2, I/61 Cífer 2 I/61, III/061016 0,788
061-A025 Cífer 2 I/61, III/061016 I/61, III/061070 4,606
061-A026 I/61, III/061070 Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 1,282
061-A027a Hrnčiarovce nad Parnou III/061017, I/61 MK-a2, I/61 0,410
061-A027b MK-a2, I/61 Trnava-juh 1 I/61 0,428
061-A028a Trnava 5 I/51, I/51C, I/61 MK-b, I/61 2,542
061-028c1 MK-b, I/61 MK-c1, I/61 2,583
061-028c6 MK-c1, I/61 MK-c3, I/61 0,868
061-028c4 MK-c3, I/61 MK-c4, I/61 0,570
061-028c5 MK-c4, I/61 Bučany 1 I/61, III/061069 0,566
061-029 Bučany 1 I/61, III/061069 Bučany 2 I/61, III/062008 0,603
061-A030 Bučany 2 I/61, III/062008 Trakovice I/61, II/513, III/061019 1,212
061-A031 Trakovice I/61, II/513, III/061019 Žlkovce I/61, III/504015 2,917
061-032 Žlkovce I/61, III/504015 D/1, I/61 0,626
061-033 D/1, I/61 Červeník 1 D/1, I/61 0,622
061-034a Červeník 1 D/1, I/61 Červeník 2 MK-a, I/61 0,695
061-A034b Červeník 2 MK-a, I/61 MK-a1, I/61 1,374
061-035a2 MK-a1, I/61 Madunice-juh I/61 0,555
061-035b Madunice-sever I/61 I/61, III/504019 0,525
061-036b I/61, III/504019 I/61, III/061077 2,180
061-A037a I/61, III/061077 Dolné Voderady MK-a3, I/61 1,311
061-037b Dolné Voderady MK-a3, I/61 Drahovce-juh I/61 0,522
061-A038a Drahovce-sever I/61 Drahovce-Jozefov MK-a2, I/61 2,450
061-A038b Drahovce-Jozefov MK-a2, I/61 Piešťany-juh I/61 3,222
061-A039 Piešťany-sever I/61 D/1, I/61 4,035
061-040 D/1, I/61 Horná Streda-juh I/61 0,333
061-A041a Horná Streda-sever I/61 Brunovce-juh I/61 2,397
061-A041d Potvorice-sever I/61 Považany-juh I/61 0,694
061-A041f Považany-sever I/61 Nové Mesto nad Váhom-juh I/61 2,716
061-A042 Nové Mesto nad Váhom-sever I/61 I/61, III/061024 4,228
061-A043 I/61, III/061024 Štvrtok I/61, III/061028 1,672
061-A044a Štvrtok I/61, III/061028 Ivanovce 2 MK-b, I/61 2,654
061-044c Ivanovce 2 MK-b, I/61 Melčice MK-c, I/61 0,748
061-044d Melčice MK-c, I/61 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 2,469
061-044e1 Adamovské Kochanovce MK-d, I/61 Chocholná-Velčice I/50, I/61 1,978
061-A045 Chocholná-Velčice I/50, I/61 Kostolná-Záriečie I/61, MK 1,480
061-046 Kostolná-Záriečie I/61, MK Trenčín-juh I/61 2,484
061-048 D/1, PD/5 Trenčín-západ I/61 0,905
061-049a Trenčín-sever I/61 Trenčianska Teplá-Dobrá-juh I/61 0,547
061-049b Trenčianska Teplá-Dobrá-sever I/61 Trenčianska Teplá-juh I/61 0,686
061-A050 Trenčianska Teplá-sever I/61 Nová Dubnica I/61, III/061064 0,919
061-051 Nová Dubnica I/61, III/061064 I/61, III/061037, III/507027 0,798
061-052 I/61, III/061037, III/507027 I/57, I/61 0,870
061-053a I/57, I/61 Dubnica nad Váhom-juh I/61 0,277
061-053b Dubnica nad Váhom-sever I/61 MK-b, I/61 0,497
061-053c1 MK-b, I/61 Dubnica nad Váhom-Prejta-juh I/61 0,328
061-053c2 Dubnica nad Váhom-Prejta-sever I/61 Ilava-Klobušice-juh I/61 0,892
061-055 Ilava-sever I/61 Košeca-juh I/61 0,846
061-056a Košeca-sever I/61 Košeca-Nozdrovice-juh I/61 0,364
061-056b Košeca-Nozdrovice-sever I/61 Ladce-Tunežice-juh I/61 0,729
061-057a Ladce-sever I/61 MK-a, I/61 0,321
061-057b MK-a, I/61 I/61, I/61A, III/061047 1,117
061-058 I/61, I/61A, III/061047 Beluša-juh I/61A, III/061049 1,502
061-059a I/49, I/49A, I/61 Visolaje-západ I/61 1,147
061-059b Visolaje-východ I/61 III/061050, I/61 1,273
061-061a III/061050, I/61 Sverepec-juh I/61 0,967
061-061b Sverepec-sever I/61 D/1, I/61 0,571
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-017 R1, I/51, I/62 Sereď-juh I/62 0,964
062-A018 Šintava-východ I/62 Šoporňa I/51, I/62, II/573 2,595
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-001 Nitra-východ I/65 Pohranice 1 I/65, III/065001 0,755
065-002a Pohranice 1 I/65, III/065001 MK-b, I/65 1,139
065-002b MK-b, I/65 MK-c, I/65 0,596
065-002c MK-c, I/65 Pohranice 2 I/65, III/064034 1,476
065-A003a Pohranice 2 I/65, III/064034 MK-c, I/65 1,515
065-003c MK-c, I/65 Kolíňany 1 III/064035, I/65 1,389
065-A004 Kolíňany 1 III/064035, I/65 Kolíňany 2 I/65, III/064033 1,446
065-005a Kolíňany 2 I/65, III/064033 MK-b, I/65 1,938
065-005b MK-b, I/65 Neverice 1 2,346
065-A006 Neverice 1 Neverice 2 III/065002, I/65 1,851
065-A007 Neverice 2 III/065002, I/65 Beladice I/65, III/065003 1,721
065-008 Beladice I/65, III/065003 Choča III/065006, I/65 2,662
065-A009a Choča III/065006, I/65 MK-c, I/65 2,365
065-009c MK-c, I/65 Tesárske Mlyňany I/65, II/511 1,043
065-010a Tesárske Mlyňany I/65, II/511 I/65, R1 0,839
065-010b I/65, R1 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 1,129
065-A011 Zlaté Moravce 1 I/65, II/511 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 2,217
065-012 Zlaté Moravce 2 I/65, III/511010 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 0,744
065-A014 Zlaté Moravce 3 I/65, III/511009 Volkovce-Olichov-západ I/65 4,697
065-015 Žarnovica 1 Žarnovica 2 I/65, R1 0,448
065-016 Žarnovica 2 I/65, R1 Žarnovica 3 I/65, R1 0,546
065-A017 Žarnovica 3 I/65, R1 Bzenica-juh I/65 2,118
065-A018 Bzenica-sever I/65 Hliník nad Hronom 1 III/065023, I/65 2,604
065-019 III/065023, I/65 Hliník nad Hronom-západ I/65 0,257
065-A020a Hliník nad Hronom-východ I/65 I/65, R1 1,909
065-A020e I/65, R1 MK-f1, I/65 2,989
065-A020f MK-f1, I/65 Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh I/65 0,665
065-A027c I/65, R3 Horná Štubňa-juh I/65 2,728
065-028b1a Horná Štubňa-sever I/65 I/65, R3 0,291
065-A043 I/65, I/65A, I/76, I/76 Orovnica-juh I/65 2,360
065-A045 Orovnica-sever I/65 Nová Baňa-juh I/65 3,847
065-046 Volkovce-Olichov-východ I/65 I/65, III/510026 0,216
065-047a I/65, III/510026 Čaradice I/65, MK-b 1,281
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-031 Zvolen-Pustý hrad 2 I/50, I/66 Veľká Stráž I/66, III/066022 1,106
066-032a Veľká Stráž I/66, III/066022 MK-b, I/66 0,553
066-032b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,300
066-032c MK-c, I/66 I/66, III/050085, III/069002 0,350
066-033 I/66, III/050085, III/069002 I/66, I/69 1,788
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-002b2 R4, I/68 MK-b, I/68 2,350
068-002c MK-b, I/68 MK-c, I/68 0,620
068-002d MK-c, I/68 Haniska I/68, III/050187, III/068025 0,264
068-003a Haniska I/68, III/050187, III/068025 Haniska-Grajciar-sever I/68 1,874
068-003b Haniska-Grajciar-juh I/68 Belža I/68, III/068027 0,730
068-A004 Belža I/68, III/068027 Seňa-sever I/68 1,133
068-005a Kechnec-juh I/68 MK-b, I/68 0,615
068-005b MK-b, I/68 Milhosť I/68, III/068030 0,973
068-A006 Milhosť I/68, III/068030 hranica SR/MR 0,783
068-007b1 Prešov-juh 1 I/68 MK-b2, I/68 0,345
068-007b2 MK-b2, I/68 MK-c1, I/68 0,558
068-007c1 MK-c1, I/68 MK-c2, I/68 1,382
068-007c2 MK-c2, I/68 Kendice-sever I/68 0,359
068-A007d Kendice-juh I/68 Drienovská Nová Ves-sever I/68 1,863
068-007f Drienovská Nová Ves-juh I/68 Ličartovce-sever I/68 2,041
068-007g Ličartovce-juh I/68 Obišovce I/68, III/546001 1,718
068-A008 Obišovce I/68, III/546001 Lemešany-sever I/68 0,542
068-009b1 Lemešany-juh I/68 Janovník-sever I/68 0,183
068-009b2 Janovník-juh I/68 Bretejovce-sever I/68 0,290
068-009d Bretejovce-juh I/68 I/68, III/068009 0,884
068-010 I/68, III/068009 Budimír-sever I/68 1,105
068-011 Budimír-juh I/68 D/1, I/68, III/068019 0,649
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-001 Kováčová-sever I/69 I/66, I/66C, I/69 1,095
069-002 I/66, I/66C, I/69 I/69, III/069002 0,577
069-A003 I/69, III/069002 Sliač-juh I/69 0,400
069-004a1 Sliač-sever I/69 MK-a2, I/69 0,627
069-004a2 MK-a2, I/69 MK-a3, I/69 0,707
069-004a3 MK-a3, I/69 MK-a4, I/69 0,883
069-004a4 MK-a4, I/69 Hronsek 0,961
069-004b1 Hronsek MK-b2, I/69 0,696
069-004b2 MK-b2, I/69 MK-c, I/69 0,244
069-004c MK-c, I/69 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 0,733
069-A005 Vlkanová I/69, III/066019, III/066024 I/69, III/066021 1,428
069-006a I/69, III/066021 MK-b, I/69 1,232
069-006b MK-b, I/69 Banská Bystrica-juh I/69 1,588
069-007 I/65, R1 Kováčová-juh I/69 0,240
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-018 Svidník-sever I/73 Kapišová I/73, R4 1,303
3. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY, KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Spoplatnená
dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-001 Holíč-juh I/2 Kopčany-sever I/2 2,036
002-A002a Kopčany-juh I/2 Gbely-Cunín MK-b2, I/2 1,019
002-002c Gbely-Cunín MK-b2, I/2 MK-c, I/2 0,657
002-002d1 MK-c, I/2 MK-d1, I/2 1,115
002-002d2 MK-d1, I/2 Gbely I/2, III/500004 4,421
002-003a Gbely I/2, III/500004 Gbely-Adamov-sever I/2 0,229
002-003b Gbely-Adamov-juh I/2 Brodské-sever I/2, III/426007 2,629
002-004a Brodské-sever I/2, III/426007 MK-a, I/2 0,741
002-004b MK-a, I/2 Brodské-juh MK-b, I/2 1,405
002-005 Brodské-juh MK-b, I/2 Kúty-sever I/2 1,845
002-A006 Kúty-juh I/2 D/2, I/2 1,221
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-001a hranica SR/ČR I/11 Svrčinovec-Zátky-západ I/11 0,253
011-001b Svrčinovec-Zátky-východ I/11 Svrčinovec-západ I/11 0,697
011-003 Oščadnica 3 I/11, I/11A Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 1,372
011-004a Krásno nad Kysucou 1 I/11, II/520, III/011087 MK-a, I/11 2,430
011-004b MK-a, I/11 Dunajov-Za vodou MK-b, I/11 2,248
011-004c Dunajov-Za vodou MK-b, I/11 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 1,957
011-005 Krásno nad Kysucou 2 I/11, III/011087 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 1,111
011-006 Kysucký Lieskovec 1 I/11, III/011060 Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 0,329
011-A007a Kysucký Lieskovec 2 I/11, III/011062 MK-c, I/11 1,168
011-007d MK-c, I/11 Povina-sever I/11 1,848
011-A008 Povina-juh I/11 Kysucké Nové Mesto-Budatínska Lehota I/11 1,249
011-009a Radoľa I/11 MK-a, I/11 1,616
011-009b MK-a, I/11 Snežnica 1 III/011066, I/11 0,416
011-010a Snežnica 1 III/011066, I/11 MK-a, I/11 0,507
011-010b MK-a, I/11 MK-b, I/11 0,579
011-010c MK-b, I/11 Snežnica 2 MK-c, I/11 0,310
011-011 Snežnica 2 MK-c, I/11 Žilina-Brodno 1 MK, I/11 1,002
011-012 Žilina-Brodno 1 MK, I/11 Žilina-Brodno 2 I/11, MK 1,433
011-013 Žilina-Brodno 2 I/11, MK Žilina-sever I/11 1,199
011-015 Čadca-Horelica I/11 Oščadnica 4 I/11, I/11B 0,420
011-016 Oščadnica 2 I/11A, I/11B Oščadnica 3 I/11, I/11A 0,959
011-017 Čadca-juh I/11A Oščadnica 2 I/11A, I/11B 4,184
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-001 Svrčinovec-sever I/12 Čierne-juh I/12 1,337
012-003 Čierne-sever I/12 Skalité-západ I/12 0,918
012-004 Skalité-východ I/12 hranica SR/PL I/12 0,802
Zoznam úsekov na ceste I/13
013-A001 Veľký Meder-juh I/13 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 0,768
013-A002 Veľký Meder 2 I/13, III/063062 Veľký Meder-Ižop I/13, III/063062 1,348
013-003a Veľký Meder-Ižop I/13, III/063062 MK-a, I/13 1,932
013-A003b MK-a, I/13 MK-b, I/13 4,349
013-004c MK-b, I/13 hranica SR/MR I/13 2,533
Zoznam úsekov na ceste I/15
015-001 I/18, I/15 Hencovce III/558001, I/15 1,041
015-002 Hencovce III/558001, I/15 Školské MK, I/15 0,496
015-003 Školské MK, I/15 Majerovce-juh I/15 1,114
015-004 Majerovce-sever I/15 Sedliská-juh I/15 0,562
015-005 Sedliská-Podčičva-sever I/15 Benkovce-juh I/15 4,077
015-006 Benkovce-sever I/15 Slovenská Kajňa-juh I/15 1,056
015-007 Slovenská Kajňa-sever I/15 Malá Domaša-juh I/15 0,250
015-008 Malá Domaša-sever I/15 MK, I/15 2,825
015-009 MK, I/15 Giglovce MK, I/15 0,687
015-010 Giglovce MK, I/15 Holčíkovce III/557002, I/15 1,408
015-011 Holčíkovce III/557002, I/15 Nová Kelča MK, I/15 5,702
015-012 Nová Kelča MK, I/15 Vyšný Hrabovec III/557005, I/15 1,944
015-013 Vyšný Hrabovec III/557005, I/15 Turany nad Ondavou-juh I/15 3,414
015-014 Turany nad Ondavou-sever I/15 Lomné II/556, I/15 1,061
015-015 Lomné II/556, I/15 Mrázovce III/557006, I/15 0,979
015-016 Mrázovce III/557006, I/15 Miňovce-juh I/15 1,223
015-017 Miňovce-sever I/15 Nižná Olšava MK, I/15 0,726
015-018 Nižná Olšava MK, I/15 Brusnica III/557008, I/15 1,065
015-019 Brusnica III/557008, I/15 Breznica-juh I/15 0,644
015-020 Breznica-sever I/15 Stropkov-Sitník-juh I/15 0,474
015-021 Stropkov-Sitník-sever I/15 Stropkov-juh I/15 0,750
015-022 Stropkov-sever I/15 Tisinec-juh I/15 1,026
015-023 Tisinec-sever I/15 Duplín-juh I/15 0,829
015-024 Duplín-sever I/15 I/73, I/15 1,904
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-001 Prešov-východ I/18 Kapušany-západ I/18 3,522
018-002 Kapušany-východ I/18 Lada-západ I/18 0,686
018-003 Lada-východ I/18 Nemcovce I/18, III/018206 1,046
018-004 Nemcovce I/18, III/018206 Lipníky-západ I/18 1,378
018-005a1 hranica SR/ČR I/18 MK-a1, I/18 2,088
018-005a2 MK-a1, I/18 Makov-západ I/18 2,131
018-006a Makov-východ I/18 MK-a, I/18 0,824
018-006d MK-a, I/18 Čadca - Bytča I/18 2,570
018-007a Čadca - Bytča I/18 Kolárovice-Podjavorník MK-a, I/18 0,887
018-007b Kolárovice-Podjavorník MK-a, I/18 Kolárovice-Čiakov MK-b, I/18 3,940
018-007c Kolárovice-Čiakov MK-b, I/18 Kolárovice-Škoruby MK-c, I/18 1,489
018-007d Kolárovice-Škoruby MK-c, I/18 Kolárovice-sever I/18 1,993
018-007e Kolárovice-juh I/18 Petrovice III/018082, I/18 0,459
018-008 Petrovice III/018082, I/18 Bytča-sever I/18 2,551
018-010a Bytča-juh I/18 MK-a, I/18 0,388
018-010b MK-a, I/18 Bytča-Hrabové I/18, I/61 0,326
018-020 Žilina-východ I/18 I/18, III/018249 0,765
018-022a I/18, III/018249 MK-a, I/18 2,209
018-022b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,646
018-022c MK-b, I/18 Stráňavy 1 I/18, III/018249 1,375
018-023 Stráňavy 1 I/18, III/018249 Stráňavy 2 I/18, III/018248 0,616
018-024g Stráňavy 2 I/18, III/018248 MK-c, I/18 0,433
018-024d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,383
018-024e MK-d, I/18 MK-e, I/18 0,219
018-024f MK-e, I/18 Strečno 1 I/18, III/018160 0,270
018-025 Strečno 1 I/18, III/018160 Strečno 2 I/18, III/018160 1,131
018-026a Strečno 2 I/18, III/018160 MK-a, I/18 6,926
018-026b MK-a, I/18 Martin-sever I/18 3,313
018-028 Martin-východ I/18 Priekopa I/18, III/018254 0,861
018-029a Martin I/18, III/018254 MK-a, I/18 0,257
018-029b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,867
018-029c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,263
018-029d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,271
018-029e MK-d, I/18 Sučany-západ I/18 0,211
018-030e Sučany-východ I/18 MK-b, I/18 0,770
018-030c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,320
018-030d MK-c, I/18 Turany 1 III/018255, I/18 0,337
018-031a Turany 1 III/018255, I/18 MK-a, I/18 0,465
018-031b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,733
018-031c MK-b, I/18 Turany 2 I/18, III/018255 0,516
018-032a Turany 2 I/18, III/018255 MK-a, I/18 0,477
018-032k MK-a, I/18 MK-c, I/18 0,292
018-032d MK-c, I/18 MK-d, I/18 0,708
018-032l MK-d, I/18 MK-g, I/18 0,226
018-032m MK-g, I/18 MK-i, I/18 1,018
018-032j MK-i, I/18 Krpeľany III/018093, I/18 0,468
018-033a Krpeľany III/018093, I/18 MK-a, I/18 0,328
018-033b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,216
018-033c MK-b, I/18 Ratkovo I/18, III/018145 0,280
018-034 Ratkovo I/18, III/018145 Šútovo 1 I/18, III/018096 0,901
018-A035 Šútovo 1 I/18, III/018096 Šútovo 2 I/18, III/018096 0,691
018-036a Šútovo 2 I/18, III/018096 MK-a, I/18 0,510
018-036b MK-a, I/18 Kraľovany 1 III/018125, I/18 2,879
018-037a Kraľovany 1 III/018125, I/18 MK-a, I/18 0,412
018-037b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,456
018-037c MK-b, I/18 Kraľovany 2 I/18, I/70 0,378
018-040a Kraľovany 2 I/18, I/70 MK-a, I/18 0,227
018-040b MK-a, I/18 Rojkov-západ I/18 1,167
018-040c Rojkov-východ I/18 MK-c, I/18 0,452
018-040d MK-c, I/18 Ľubochňa-západ I/18 2,231
018-041a Hubová-východ I/18 MK-a, I/18 2,772
018-041b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,992
018-041f MK-b, I/18 Ružomberok-Černová MK-d, I/18 2,226
018-041e Ružomberok-Černová MK-d, I/18 Ružomberok-západ I/18 1,321
018-A043 Ružomberok-východ I/18 Lisková 1 III/018111, I/18 0,850
018-A044 Lisková 1 III/018111, I/18 Lisková 2 III/018105, I/18 1,474
018-A045 Lisková 2 III/018105, I/18 Liptovské Sliače I/18, III/018117 1,097
018-046a Liptovské Sliače I/18, III/018117 MK-a, I/18 1,223
018-046b MK-a, I/18 MK-b, I/18 0,300
018-046c MK-b, I/18 MK-c, I/18 0,867
018-046d MK-c, I/18 D/1, I/18 0,310
018-062 D/1, I/18 Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 1,229
018-064 Spišský Štvrtok I/18, II/536, III/536014 Dravce I/18, III/018164, III/018164 1,805
018-067 Dravce I/18, III/018164, III/018164 Dlhé Stráže I/18, III/018164 3,352
018-A069 Dlhé Stráže I/18, III/018164 Levoča-západ I/18 4,139
018-A071 Levoča-východ I/18 I/18, III/018168 1,702
018-A072 I/18, III/018168 Spišský Hrhov-západ I/18 3,108
018-A073 Spišský Hrhov-východ I/18 Klčov-západ I/18 1,327
018-A075 Klčov-východ I/18 Nemešany-západ I/18 0,824
018-076b1 Nemešany-východ I/18 I/18, D1 1,360
018-081 D/1, I/18 Hendrichovce-západ I/18 0,409
018-A082 Hendrichovce-východ I/18 Bertotovce-západ I/18 0,759
018-083 Bertotovce-východ I/18 Chminianska Nová Ves-západ I/18 3,111
018-084a Chminianska Nová Ves-východ I/18 I/18, D1 0,849
018-117 Lipníky-východ I/18 Radvanovce III/018209, I/18 3,684
018-118 Radvanovce III/018209, I/18 Podlipníky-západ I/18 0,200
018-119 Podlipníky-východ I/18 Medzianky MK, I/18 1,187
018-120 Medzianky MK, I/18 Hanušovce nad Topľou-západ I/18 1,758
018-121 Hanušovce nad Topľou-východ I/18 III/018213, I/18 1,046
018-122 III/018213, I/18 Bystré-sever I/18 1,834
018-123 Bystré-juh I/18 Čierne nad Topľou-sever I/18 0,929
018-124 Čierne nad Topľou-juh I/18 Vyšný Žipov III/018216, I/18 0,821
018-125 Vyšný Žipov III/018216, I/18 Zlatník III/018218, I/18 1,459
018-126 Zlatník III/018218, I/18 Hlinné-sever I/18 1,292
018-127 Hlinné-juh I/18 Soľ-sever I/18 2,298
018-128 Soľ-juh I/18 Čaklov-sever I/18 1,452
018-129 Čaklov-juh I/18 Vranov nad Topľou-západ I/18 2,772
018-130 Vranov nad Topľou-východ I/18 MK, I/18 0,437
018-131 MK, I/18 I/15, I/18 3,201
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-001a1 hranica SR/ČR I/49 Lysá pod Makytou-Strelenka-západ I/49 0,634
049-001a2 Lysá pod Makytou-Strelenka-východ I/49 Lysá pod Makytou-západ I/49 0,366
049-001b Lysá pod Makytou-východ I/49 Lúky-západ I/49 1,282
049-A001c Lúky-východ I/49 Záriečie-západ I/49 0,412
049-A002 Mestečko-východ I/49 Dohňany-západ I/49 1,493
049-A004 Dohňany-východ I/49 Púchov-Vieska-Bezdedov-západ I/49 0,452
049-A005 Púchov-Vieska-Bezdedov-východ I/49 Púchov-západ I/49 0,830
049-006 Púchov-východ I/49 I/49A, MK 1,414
049-007 I/49A, MK R6, I/49, I/49A 2,050
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-001a Košice-východ I/50 MK-a, I/50 1,029
050-001c MK-a, I/50 Hrašovík I/50, III/050200 1,555
050-003 Hrašovík I/50, III/050200 Košické Oľšany-Nižný Olčvár-západ I/50 1,201
050-004a Košické Oľšany-Nižný Olčvár-východ I/50 MK-a, I/50 1,129
050-004c MK-a, I/50 MK-b2, I/50 0,566
050-004b3 MK-b2, I/50 MK-b3, I/50 1,442
050-004b4 MK-b3, I/50 Ďurďošík-západ I/50 2,236
050-A005 Ďurďošík-východ I/50 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 0,836
050-006 Bidovce 1 III/050254, I/50, III/050254 Bidovce 2 I/50, II/576 1,130
050-A007a Bidovce 2 I/50, II/576 Svinica-západ I/50 1,207
050-007c Svinica-východ I/50 Košický Klečenov-západ I/50 2,234
050-007d Košický Klečenov-východ I/50 MK-d, I/50 1,622
050-007e1 MK-d, I/50 MK-e1, I/50 0,708
050-007e2 MK-e1, I/50 Košice - Trebišov I/50 2,078
050-008a Košice - Trebišov I/50 Dargov-západ I/50 1,693
050-009a Dargov-východ I/50 MK-a, I/50 1,302
050-009b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,504
050-009c MK-b, I/50 I/50, III/050209 0,809
050-010a I/50, III/050209 MK-a, I/50 0,433
050-010b MK-a, I/50 Sečovce-západ I/50 0,376
050-A011 Sečovce-východ I/50 Hriadky-západ I/50 1,106
050-012 Hriadky-východ I/50 Trebišov - Michalovce I/50 2,109
050-013 Trebišov - Michalovce I/50 I/50, III/050214 0,253
050-A014 I/50, III/050214 Horovce-západ I/50 1,368
050-015a Horovce-východ I/50 MK-a, I/50 0,208
050-015d MK-a, I/50 Trhovište-západ I/50 1,215
050-016a Trhovište-východ I/50 MK-a, I/50 1,224
050-016b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,890
050-016c MK-b, I/50 Pozdišovce-západ I/50 0,806
050-A017 Pozdišovce-východ I/50 Michalovce-Močarany-západ I/50 0,414
050-018a1 Michalovce-východ I/50 MK-a1, I/50 0,286
050-018a2 MK-a1, I/50 Zalužice-západ I/50 2,282
050-018b Zalužice-východ I/50 Hažín III/050234, I/50 0,908
050-A019a Hažín III/050234, I/50 Lúčky-západ I/50 1,250
050-A019b Lúčky-východ I/50 Závadka-západ I/50 0,584
050-020a Závadka-východ I/50 MK-a, I/50 0,893
050-020b MK-a, I/50 Veľké Revištia I/50, III/050225 2,733
050-021 Veľké Revištia I/50, III/050225 Nižná Rybnica-západ I/50 1,952
050-A022 Nižná Rybnica-východ I/50 Sobrance-západ I/50 1,303
050-A023 Sobrance-východ I/50 Tibava-západ I/50 1,205
050-024a Tibava-východ I/50 Orechová-sever I/50 2,867
050-024b Orechová-juh I/50 Krčava-sever I/50 1,377
050-025 Krčava-juh I/50 Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 0,951
050-026a Vyšné Nemecké 1 III/050099, I/50 MK-a, I/50 1,882
050-A026b MK-a, I/50 Vyšné Nemecké 3 MK, I/50 0,223
050-A028 I/50, D1 Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 2,837
050-A031 Trenčianske Stankovce I/50, III/507019 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 1,260
050-A034 Trenčianska Turná 1 I/50, II/507, III/507075 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507 1,649
050-A036 Trenčianska Turná 2 I/50, II/507 Mníchova Lehota I/50, III/507062 4,124
050-037a Mníchova Lehota I/50, III/507062 MK-a, I/50 2,430
050-037b MK-a, I/50 I/50, III/050025 0,523
050-A038 I/50, III/050025 Trenčianske Mitice-západ I/50 1,170
050-039 Trenčianske Mitice-východ I/50 Svinná-západ I/50 3,247
050-041a Svinná-východ I/50 MK-a, I/50 1,342
050-041b MK-a, I/50 Ruskovce I/50, III/050026 1,975
050-A042 Ruskovce I/50, III/050026 Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce-sever I/50 2,568
050-044 Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce-juh I/50 Bánovce nad Bebravou-sever I/50 0,162
050-045 Bánovce nad Bebravou-juh I/50 I/50, III/050052 2,879
050-046 I/50, III/050052 Brezolupy 1 III/050040, I/50 0,980
050-047 Brezolupy 1 III/050040, I/50 Brezolupy 2 I/50, III/050040 0,808
050-048 Brezolupy 2 I/50, III/050040 Brezolupy-Jerichov-západ I/50 0,563
050-049 Brezolupy-Jerichov-východ I/50 Látkovce I/50 2,387
050-050 Látkovce I/50 Hradište-západ I/50 1,748
050-A051 Hradište-východ I/50 Dolné Vestenice-západ I/50 1,380
050-052b Dolné Vestenice-východ I/50 Horné Vestenice-západ I/50 1,631
050-A052c Horné Vestenice-východ I/50 Nitrica 2 III/050057, I/50 0,796
050-054 Nitrica 2 III/050057, I/50 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 2,383
050-A055 Nitrianske Sučany III/050058, I/50 Diviacka Nová Ves I/50, II/574 1,519
050-057 Diviacka Nová Ves I/50, II/574 Nováky-západ I/50 2,521
050-A058 Nováky-východ I/50 Lehota pod Vtáčnikom I/50, III/064076 1,684
050-060 Lehota pod Vtáčnikom I/50, III/064076 Sebedražie I/50, III/050061 3,462
050-061 Sebedražie I/50, III/050061 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 2,506
050-062 Prievidza 1 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 0,615
050-A063 Prievidza 2 I/50, I/64, III/050066 Prievidza 3 III/050067, I/50 1,483
050-A064 Prievidza 3 III/050067, I/50 Prievidza 4 I/50, III/050067 0,521
050-A065 Prievidza 4 I/50, III/050067 Prievidza 5 I/50, III/050266 2,280
050-A066 Prievidza 5 I/50, III/050266 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 1,739
050-A067 Veľká Čausa 1 I/50, III/050069 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 1,240
050-068 Veľká Čausa 2 I/50, III/050070 Chrenovec-Brusno-západ I/50 0,642
050-069a Chrenovec-Brusno-východ I/50 Jalovec-západ I/50 0,457
050-069b Jalovec-východ I/50 Ráztočno-západ I/50 0,226
050-A070 Ráztočno-východ I/50 I/50, III/065033 0,804
050-071 I/50, III/065033 Handlová-sever I/50 1,029
050-A072a Handlová-juh I/50 Handlová-Nová Lehota-sever I/50 0,838
050-A072c Handlová-Nová Lehota-juh I/50 Žiar nad Hronom - Prievidza I/50 2,558
050-A073 Žiar nad Hronom - Prievidza I/50 Janova Lehota I/50, III/050074 1,609
050-074a Janova Lehota I/50, III/050074 Lovčica-Trubín 1 MK-a, I/50 3,350
050-A074b Lovčica-Trubín 1 MK-a, I/50 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050072 1,111
050-075 Lovčica-Trubín 2 I/50, III/050072 Lovčica-Trubín 3 I/50, III/050073 0,490
050-076 Lovčica-Trubín 3 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2,794
050-077 Lutila I/50, III/050074 Žiar nad Hronom-západ I/50 0,908
050-082a Zvolen-východ I/50 MK-a, I/50 1,838
050-082b MK-a, I/50 Lieskovec I/50, III/066022 0,479
050-083 Lieskovec I/50, III/066022 Slatinka III/050089, I/50 1,780
050-084a Slatinka III/050089, I/50 MK-a, I/50 1,700
050-084b MK-a, I/50 Zvolenská Slatina-západ I/50 1,056
050-A085 Zvolenská Slatina-východ I/50 Vígľaš-západ I/50 0,990
050-086 Vígľaš-východ I/50 I/50, II/591 0,711
050-087a I/50, II/591 MK-a, I/50 0,671
050-087b MK-a, I/50 Vígľaš-Pstruša-západ I/50 0,452
050-087c Vígľaš-Pstruša-východ I/50 III/050097, I/50 1,101
050-088 III/050097, I/50 Stožok I/50, III/050096 1,300
050-089 Stožok I/50, III/050096 Detva-západ I/50 2,885
050-A090 Detva-východ I/50 Kriváň-západ I/50 2,151
050-A091 Kriváň-východ I/50 Podkriváň 1 I/50, II/526 1,123
050-A092 Podkriváň 1 I/50, II/526 Detva - Lučenec I/50 2,642
050-095 Detva - Lučenec I/50 Píla III/050102, I/50 3,020
050-A096 Píla III/050102, I/50 Mýtna-západ I/50 2,572
050-097 Mýtna-východ I/50 Dobroč III/050108, I/50 0,444
050-A098 Dobroč III/050108, I/50 Lovinobaňa-sever I/50 1,806
050-A099 Lovinobaňa-juh I/50 I/50, III/050268 1,637
050-100 I/50, III/050268 Lovinobaňa-Uderiná 1 III/050110, I/50 0,792
050-101 Lovinobaňa-Uderiná 1 III/050110, I/50 Lovinobaňa-Uderiná 2 I/50, III/050110 1,049
050-102 Lovinobaňa-Uderiná 2 I/50, III/050110 Podrečany I/50, III/050111 1,846
050-103 Podrečany I/50, III/050111 Točnica I/50, III/050112 0,750
050-104a Točnica I/50, III/050112 MK-a, I/50 0,255
050-104b MK-a, I/50 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 1,924
050-A105 Tomášovce III/050206, I/50, II/595 Lučenec 1 I/50, III/508055 1,586
050-106a Lučenec 1 I/50, III/508055 MK-a, I/50 1,191
050-107b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,709
050-107c MK-b, I/50 MK-c, I/50 1,229
050-107d MK-c, I/50 Lučenec 2 I/50, I/75 0,601
050-108 Lučenec 2 I/50, I/75 Lučenec 3 I/50, I/71 0,237
050-A110 Lučenec 3 I/50, I/71 Kalinovo III/050114, I/50 1,874
050-111a Kalinovo III/050114, I/50 Boľkovce MK-a, I/50 3,292
050-111b Boľkovce MK-a, I/50 Pinciná-západ I/50 0,512
050-111c1 Pinciná-východ I/50 MK-c1, I/50 1,763
050-111c2 MK-c1, I/50 Nové Hony I/50, III/571003 3,243
050-112a Nové Hony I/50, III/571003 MK-a, I/50 2,068
050-112b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,352
050-112c MK-b, I/50 Ožďany 1 I/50, I/50A 0,346
050-113a Ožďany 3 I/50, I/50A MK-a, I/50 1,830
050-113b MK-a, I/50 Rimavská Sobota-západ I/50 2,298
050-115a Rimavská Sobota-východ I/50 MK-a, I/50 1,636
050-115c MK-a, I/50 MK-a, I/50 0,441
050-116b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,870
050-116c MK-b, I/50 Rimavská Sobota-Bakta-západ I/50 1,488
050-117 Rimavská Sobota-Bakta-východ I/50 Bátka-západ I/50 4,725
050-118 Bátka-východ I/50 Rakytník III/050137, I/50 0,412
050-119a Rakytník III/050137, I/50 MK-a, I/50 2,609
050-119b MK-a, I/50 Barca I/50, III/050138 0,369
050-121 Barca I/50, III/050138 R2, I/50B, I/50 1,609
050-125a1 R2, I/50, I/50B MK-a1, I/50 1,015
050-125a2 MK-a1, I/50 Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 1,214
050-125b Gemerská Panica 2 MK-a2, I/50 Bretka MK-b, I/50 1,389
050-A125c Bretka MK-b, I/50 Čoltovo-juh I/50 1,156
050-125e Čoltovo-sever I/50 Bohúňovo-juh I/50 1,605
050-127a Bohúňovo-sever I/50 MK-a, I/50 2,362
050-127b MK-a, I/50 Plešivec-juh I/50 1,064
050-129a Plešivec-sever I/50 MK-a, I/50 0,994
050-129b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,085
050-129c MK-b, I/50 I/50, III/050253 0,414
050-130 I/50, III/050253 I/50, III/050154 1,330
050-A131 I/50, III/050154 III/050204, I/50 1,302
050-132a III/050204, I/50 MK-a, I/50 0,751
050-132d MK-a, I/50 Brzotín 1 III/050060, I/50 3,815
050-A133 Brzotín 1 III/050060, I/50 MK-a, I/50 2,483
050-135 Rožňava 1 I/50, II/526 Rožňava 2 I/50, I/67 0,780
050-A138a Rožňava 2 I/50, I/67 MK-c, I/50 2,818
050-138g MK-c, I/50 MK-e, I/50 0,339
050-138f MK-e, I/50 Krásnohorské Podhradie-západ I/50 1,797
050-140 Krásnohorské Podhradie-východ I/50 Lipovník I/50, III/050157, III/050160 1,324
050-141a Lipovník I/50, III/050157, III/050160 MK-a, I/50 3,465
050-141b MK-a, I/50 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 5,196
050-142a1 Jablonov nad Turňou III/050162, I/50, III/050163 MK-a1, I/50 0,548
050-142a2 MK-a1, I/50 MK-a2, I/50 0,549
050-142a3 MK-a2, I/50 MK-a3, I/50 0,763
050-142a8 MK-a3, I/50 MK-a5, I/50 1,437
050-142a6 MK-a5, I/50 MK-a6, I/50 0,627
050-142a7 MK-a6, I/50 MK-a7, I/50 0,485
050-A142b MK-a7, I/50 Hrhov 1 I/50, III/050251 0,776
050-A143 Mokrance Čečejovce-západ I/50 1,100
050-144 Čečejovce-východ I/50 Cestice I/50, III/050183 2,729
050-145a Cestice I/50, III/050183 MK-a, I/50 0,383
050-145b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,207
050-145c MK-b, I/50 MK-c, I/50 2,171
050-145d MK-c, I/50 Košice-Šaca-západ I/50 2,065
050-153 hranica SR/ČR I/50 III/050265, I/50 1,296
050-A154 III/050265, I/50 I/50, III/050259 2,725
050-A155 I/50, III/050259 I/50, III/050264 1,490
050-156a I/50, III/050264 Drietoma-sever I/50 2,000
050-A156b Drietoma-juh I/50 I/50, III/050221 0,390
050-A158 I/50, III/050221 I/50, I/61 2,345
050-159 I/50, I/61 D/1, I/50 0,333
050-161 I/50, III/050156 Rožňava 1 I/50, II/526 0,508
050-A163 Hrhov 1 I/50, III/050251 Hrhov 2 I/50, III/050165 0,795
050-164a Hrhov 2 I/50, III/050165 MK-a, I/50 1,163
050-164b MK-a, I/50 Dvorníky-Včeláre-Včel. I/50, III/050166 2,071
050-A165 Dvorníky-Včeláre-Včel. I/50, III/050166 Dvorníky-Včeláre-Dvor. I/50, III/050167, III/050238 2,109
050-166a Dvorníky-Včeláre-Dvor. I/50, III/050167, III/050238 MK-a, I/50 0,730
050-166b MK-a, I/50 MK-b, I/50 2,668
050-166c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,365
050-166d MK-c, I/50 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 0,366
050-167 Turňa nad Bodvou I/50, III/050175 I/50, III/050238 0,654
050-168a I/50, III/050238 MK-a, I/50 3,518
050-168b MK-a, I/50 Drienovec-západ I/50 0,290
050-168c Drienovec-východ I/50 Moldava nad Bodvou II/550, I/50 2,026
050-169a Moldava nad Bodvou II/550, I/50 MK-a, I/50 0,581
050-169b MK-a, I/50 MK-b, I/50 1,990
050-169e MK-b, I/50 Mokrance I/50, III/550002 1,979
050-170 MK-a, I/50 I/50, III/050156 0,239
050-171 Zvolen-Pustý hrad 1 I/50, I/66 Zvolen-Pustý hrad 2 I/50, I/66 0,404
050-172 Zvolen-Pustý hrad 2 I/50, I/66 Zvolen-západ I/50 1,309
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-A001 Trnovec I/51, III/051009 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 1,527
051-003 Prietržka I/51, III/051008, III/051009 Popudinské Močidľany I/51, III/051009 2,120
051-004a Popudinské Močidľany I/51, III/051009 MK-a, I/51 1,919
051-004b MK-a, I/51 MK-b, I/51 0,274
051-004c MK-b, I/51 I/51, III/051009 1,065
051-005 I/51, III/051009 Radošovce-západ I/51 0,675
051-007a Radošovce-východ I/51 MK-a, I/51 0,456
051-007b MK-a, I/51 Oreské I/51, III/051035 3,386
051-A008 Oreské I/51, III/051035 Častkov I/51, III/500013 1,189
051-009 Častkov I/51, III/500013 Rohov I/51, II/581, III/051011 1,911
051-010 Rohov I/51, II/581, III/051011 Rovensko I/51, III/500012 1,040
051-011a Rovensko I/51, III/500012 MK-a, I/51 1,478
051-011b MK-a, I/51 Senica-sever I/51 2,117
051-013a Senica-juh I/51 MK-a, I/51 0,933
051-013b MK-a, I/51 Hlboké III/051020, I/51, III/051019 2,527
051-014a Hlboké III/051020, I/51, III/051019 MK-a, I/51 1,389
051-A014b MK-a, I/51 Jablonica-Nový dvor MK-b3, I/51 1,794
051-A014c Jablonica-Nový dvor MK-b3, I/51 Jablonica-sever I/51 1,077
051-015b Jablonica-juh I/51 MK-b, I/51 5,648
051-015c1 MK-b, I/51 MK-c1, I/51 2,236
051-015c2 MK-c1, I/51 MK-c2, I/51 0,561
051-015d MK-c2, I/51 Trstín-sever I/51 0,300
051-016a Trstín-juh I/51 Bíňovce-sever I/51 1,378
051-016b Bíňovce-juh I/51 Boleráz-sever I/51 2,376
051-A017b Boleráz-Klčovany-juh I/51 Šelpice-sever I/51 1,899
051-018a Šelpice-juh I/51 MK-a, I/51 1,792
051-018b MK-a, I/51 Trnava 6 I/51, MK 2,031
051-022 hranica SR/ČR I/51 Holíč-západ I/51 2,707
051-023 Holíč-východ I/51 Trnovec MK, I/51 0,938
051-024 Trnava 6 I/51, MK Trnava 7 I/51, MK 0,961
051-025 Trnava 7 I/51, MK Trnava 8 I/51, II/504 1,984
051-026 Trnava 8 I/51, II/504 Trnava 5 I/51, I/61 1,311
051-027 Nitra-východ 1 I/51 Selenec R1, I/51 1,444
051-028 Selenec R1, I/51 Veľký Lapáš-západ I/51 3,042
051-029 Veľký Lapáš-východ I/51 Babindol III/051040, I/51 2,278
051-030 Babindol III/051040, I/51 Golianovo III/051039, I/51 0,408
051-031 Golianovo III/051039, I/51 Klasov 1 MK, I/51 2,733
051-032 Klasov 1 MK, I/51 Klasov 2 III/051043, I/51 1,491
051-033 Klasov 2 III/051043, I/51 Vráble-západ I/51 2,226
051-034 Vráble-východ I/51 Telince-západ I/51 3,545
051-035 Telince-východ I/51 Čifáre-západ I/51 0,598
051-036 Čifáre-východ I/51 Veľký Ďur-západ I/51 3,455
051-037 Veľký Ďur-východ I/51 Veľký Ďur-Rohožnica-západ I/51 0,649
051-038 Veľký Ďur-Rohožnica-východ I/51 I/76, I/51 3,041
051-039 I/76, I/51 Kalná nad Hronom-západ I/51 0,506
051-040 Kalná nad Hronom-východ I/51 Horná Seč-západ I/51 1,129
051-041 Horná Seč-východ I/51 Levice-západ I/51 2,490
051-042 Levice-východ I/51 Malé Krškany III/051061, III/564001, I/51 2,412
051-043 Malé Krškany III/051061, III/564001, I/51 Krškany-Zajačia dolina-západ MK, I/51 0,333
051-044 Krškany-Zajačia dolina-východ I/51 Horša III/564002, I/51 1,941
051-045 Horša III/564002, I/51 Kmeťovce-západ I/51 2,156
051-046 Kmeťovce-východ I/51 Žemberovce-západ I/51 1,348
051-047 Žemberovce-východ I/51 MK, I/51 1,071
051-048 MK, I/51 MK, I/51 6,835
051-049 MK, I/51 Ladzany-západ I/51 7,373
051-050 Ladzany-východ I/51 Sebechleby-západ I/51 3,460
051-051 Sebechleby-východ I/51 III/051022, I/51 1,812
051-052 III/051022, I/51 Hontianske Nemce-západ I/51 0,342
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A003a Banská Bystrica-Uľanka-sever I/59 Staré Hory-Polkanová-juh I/59 2,844
059-003b Staré Hory-Polkanová-sever I/59 Staré Hory-juh I/59 2,108
059-A004a Staré Hory-sever I/59 Staré Hory-Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 3,314
059-004d Staré Hory-Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 Motyčky I/59, III/059007 1,023
059-A005a Motyčky I/59, III/059007 Motyčky-Štubne MK-b, I/59 0,970
059-A005c Motyčky-Štubne MK-b, I/59 Donovaly-Hanesy-juh I/59 3,756
059-A005d Donovaly-východ I/59 Liptovská Osada-Korytnica-kúpele I/59, III/059005 3,742
059-006a Liptovská Osada-Korytnica-kúpele I/59, III/059005 MK-a, I/59 3,257
059-006b MK-a, I/59 Liptovská Osada-juh I/59 2,905
059-A007a Liptovská Osada-sever I/59 MK-a5, I/59 3,463
059-A007b MK-a5, I/59 Ružomberok-Podsuchá MK-b2, I/59 1,151
059-A007c Ružomberok-Podsuchá MK-b2, I/59 MK-c3, I/59 1,281
059-A007d MK-c3, I/59 Ružomberok-juh I/59 2,558
059-008a Likavka-sever I/59 MK-a, I/59 0,509
059-008b1 MK-a, I/59 MK-b1, I/59 0,404
059-008b2 MK-b1, I/59 Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 2,841
059-A008c Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 1,095
059-009 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,430
059-010a Komjatná I/59, III/070001 MK-a, I/59 0,441
059-010b MK-a, I/59 MK-b, I/59 1,972
059-010c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,516
059-010d MK-c, I/59 MK-d, I/59 0,932
059-010e MK-d, I/59 Jasenová III/059027, I/59 0,372
059-A012 Jasenová III/059027, I/59 Vyšný Kubín-juh I/59 0,837
059-013 Vyšný Kubín-sever I/59 Dolný Kubín-juh I/59 0,400
059-A014 Dolný Kubín-sever I/59 Dolný Kubín-Kňažia I/59, III/059006 2,724
059-016a Dolný Kubín-Kňažia I/59, III/059006 MK-a, I/59 1,968
059-016b MK-a, I/59 MK-b, I/59 0,925
059-016c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,454
059-016d MK-c, I/59 R3, I/59, I/59A 0,346
059-019a R3, I/59, I/59A Sedliacka Dubová-západ I/59 1,093
059-019b Sedliacka Dubová-východ I/59 Dlhá nad Oravou-západ I/59 0,564
059-A020a Dlhá nad Oravou-východ I/59 Krivá-západ I/59 2,630
059-020b Krivá-východ I/59 Podbiel-juh I/59 2,865
059-021a Podbiel-sever I/59 Nižná-západ I/59 0,719
059-A021b Nižná-východ I/59 Tvrdošín-juh I/59 1,376
059-024d I/59, R3 MK-d, I/59 3,116
059-024e MK-d, I/59 colný priestor I/59 0,506
059-025 colný priestor I/59 hranica SR/PL I/59 0,199
059-026 Donovaly-Hanesy-sever I/59 Donovaly-západ I/59 0,424
059-027 Banská Bystrica-sever I/59 Špania Dolina I/59, MK 0,872
059-028 Špania Dolina I/59, MK Banská Bystrica-Uľanka-juh I/59 0,270
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-001 Senec-východ I/62 III/061005, I/62 0,738
062-002 III/061005, I/62 I/62, II/503, III/503022 1,417
062-003 I/62, II/503, III/503022 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 1,125
062-004 Kráľová pri Senci I/62, III/061067 Veľký Grob I/62, III/062012 3,669
062-005a Veľký Grob I/62, III/062012 MK-a, I/61 1,925
062-005b MK-a, I/61 I/62, III/062005 2,573
062-006 I/62, III/062005 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 4,859
062-A007 Veľké Úľany I/62, II/510, III/062002 I/62, III/062004 2,747
062-008 I/62, III/062004 I/62, III/062008 0,735
062-009 I/62, III/062008 I/62, I/75 0,819
062-011 I/62, I/75 I/62, III/062002 1,072
062-A012 I/62, III/062002 I/62, III/062011 2,212
062-A013 I/62, III/062011 I/62, III/507005 1,644
062-A014 I/62, III/507005 Veľká Mača I/62, III/062011 0,851
062-015 Veľká Mača I/62, III/062011 R1, I/51, I/62 2,853
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-A001 Bratislava-juh I/63 Rovinka-sever I/63 1,269
063-003a Dunajská Lužná-juh I/63 MK-b, I/63 4,017
063-003b MK-b, I/63 Šamorín-západ I/63 0,534
063-A005 Kráľovianky I/63, III/063009, III/063011 Báč-západ I/63 2,638
063-A006 Báč-východ I/63 Rohovce 1 III/063014, I/63 1,576
063-007 Rohovce 1 III/063014, I/63 Rohovce 2 III/063015, I/63 0,968
063-008 Rohovce 2 III/063015, I/63 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 1,492
063-009 Blatná na Ostrove 1 I/63, III/063016 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 0,743
063-A010 Blatná na Ostrove 2 III/063018, I/63 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 3,364
063-A011 Holice III/063019, I/63, III/063023, III/063024 I/63, III/572011 3,223
063-A012 I/63, III/572011 Kráľ. Kračany-Lesné Kračany I/63, III/063025, III/063061 2,736
063-015 Kráľ. Kračany-Lesné Kračany I/63, III/063025, III/063061 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 1,932
063-A016 Dunajská Streda 1 I/63, III/506005 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 2,255
063-017 Dunajská Streda 2 I/63, II/507 Povoda 1 I/63, III/063028 1,865
063-018 Povoda 1 I/63, III/063028 I/63, II/572 1,063
063-019 I/63, II/572 Kútniky-západ I/63 0,591
063-020 Kútniky-východ I/63 Dolný Bar-západ I/63 0,868
063-021 Dolný Bar-východ I/63 Dolný Štál-sever I/63 2,367
063-A022 Dolný Štál-juh I/63 I/63, III/561009 0,263
063-024a I/63, III/561009 MK-a, I/63 5,460
063-024b MK-a, I/63 MK-c1, I/63 2,215
063-A024c MK-c1, I/63 Veľký Meder-sever I/63 0,634
063-025 Veľký Meder-východ I/63 Brestovec III/063031, I/63 1,112
063-026 Brestovec III/063031, I/63 Sokolce I/63, III/063044 1,584
063-A027 Sokolce I/63, III/063044 Bodza-sever I/63 1,027
063-028 Bodza-juh I/63 Holiare I/63, III/063045 0,532
063-029 Holiare I/63, III/063045 Tôň-sever I/63 1,935
063-A030 Tôň-juh I/63 Zemianska Olča III/063047, I/63 2,532
063-031 Zemianska Olča III/063047, I/63 Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 1,427
063-032a Okoličná na Ostrove I/63, III/063052, III/063053 MK-a, I/63 2,844
063-032b MK-a, I/63 Zlatná na Ostr.-Horná Zlatná 1,466
063-032c Zlatná na Ostr.-Horná Zlatná Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 1,534
063-A033 Zlatná na Ostrove 1 I/63, III/063057, III/506009 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 1,559
063-034 Zlatná na Ostrove 2 III/063054, I/63 I/63, III/063057 0,883
063-035 I/63, III/063057 Komárno-Pavel III/063058, I/63 1,810
063-036a Komárno-Pavel III/063058, I/63 Komárno-Nová Stráž-západ I/63 1,490
063-036b1 Komárno-Nová Stráž-východ I/63 MK-b2, I/63 0,455
063-036b2 MK-b2, I/63 Komárno-západ I/63 1,283
063-A037 Šamorín-východ I/63 Kráľovianky I/63, III/063009, III/063011 0,975
063-A038 Komárno-východ I/63 Komárno-Tehelňa III/064001, I/63, I/64 0,808
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-A002a Komárno-Tehelňa III/064001, I/63, I/64 Komárno-Ďulov Dvor 2 2,127
064-002c1 Komárno-Ďulov Dvor 2 MK-c2, I/64 2,346
064-002c2 MK-c2, I/64 Chotín I/64, II/589 0,692
064-003a1 Chotín I/64, II/589 MK-a2, I/64 0,436
064-003a2 MK-a2, I/64 Svätý Peter-Briežky 0,995
064-003b Svätý Peter-Briežky Hurbanovo-Zelený Háj-juh I/64 2,699
064-003c Hurbanovo-Zelený Háj-sever I/64 Martovce I/64, III/064001 0,282
064-A004 Martovce I/64, III/064001 Hurbanovo-juh I/64 0,894
064-006a Hurbanovo-Bohatá-sever I/64 Hurbanovo-Pavlov Dvor-juh I/64 1,336
064-006b Hurbanovo-Pavlov Dvor-sever I/64 I/64, II/511 0,388
064-008 I/64, II/511 Bajč-juh I/64 1,025
064-009a Bajč-sever I/64 Bajč-Kotelnica 1,631
064-009b1 Bajč-Kotelnica MK-b2, I/64 0,914
064-009b2 MK-b2, I/64 Nové Zámky-juh I/64 1,423
064-010a Nové Zámky-sever I/64, I/75 MK-a, I/64 0,779
064-010b MK-a, I/64 Bánov-Nitr. Osada 1 3,127
064-010c Bánov-Nitr. Osada 1 Bánov-Nitr. Osada 2 0,230
064-010d Bánov-Nitr. Osada 2 MK-d, I/64 1,356
064-010e MK-d, I/64 Šurany-Albertov 2,024
064-010f Šurany-Albertov Šurany I/64, II/580 0,728
064-011a Šurany I/64, II/580 MK-b, I/64 0,535
064-011b MK-b, I/64 MK-c, I/64 1,091
064-011c MK-c, I/64 I/64, III/064024 2,483
064-012 I/64, III/064024 Komjatice-juh I/64 2,560
064-A013 Veľký Kýr-sever I/64 Branč-juh I/64 1,743
064-014 Branč-sever I/64 Ivanka pri Nitre-juh I/64 0,732
064-A015 Ivanka pri Nitre-sever I/64 Nitra-juh I/64 1,515
064-016 Nitra-Drážovce-sever I/64, II/593 Čakajovce-juh I/64 1,565
064-017a Čakajovce-sever I/64 Jelšovce-juh I/64 0,954
064-017b Jelšovce-sever I/64 Výčapy-Opatovce-juh I/64 1,977
064-017c Výčapy-Opatovce-sever I/64 Koniarovce-juh I/64 0,438
064-A019 Ludanice-sever I/64 Chrabrany-juh I/64 2,034
064-020 Chrabrany-sever I/64 III/064042, I/64 0,527
064-021 III/064042, I/64 Solčany III/064059, I/64 3,535
064-022 Solčany III/064059, I/64 Topoľčany-juh I/64 0,518
064-A024 Rajčany-sever I/64 Nadlice I/64, II/592 1,018
064-025 Nadlice I/64, II/592 Chynorany I/64, III/064069 1,252
064-A026 Chynorany I/64, III/064069 Žabokreky nad Nitrou-juh I/64 1,798
064-A027 Žabokreky nad Nitrou-sever I/64 Partizánske-Malé Bielice-západ I/64 1,731
064-A028 Malé Uherce-východ I/64 Pažiť I/64, III/064072 1,923
064-030 Pažiť I/64, III/064072 II/512, I/64 1,681
064-A031 II/512, I/64 Oslany-juh I/64 0,682
064-032a Oslany-sever I/64 Čereňany-juh I/64 0,246
064-032b Čereňany-sever I/64 Dolná Domovina III/064074, I/64 0,982
064-033a Dolná Domovina III/064074, I/64 Bystričany-juh I/64 0,461
064-033b Bystričany-sever I/64 Bystričany-Vieska-juh I/64 0,710
064-033c Bystričany-Vieska-sever I/64 Zemianske Kostoľany-juh I/64 0,970
064-034a1 Zemianske Kostoľany-sever I/64 MK-a2, I/64 1,176
064-A034a2 MK-a2, I/64 Nováky-juh I/64 0,690
064-035 I/64, R1 Nitra-Drážovce-juh I/64 2,486
064-036 Práznovce I/64B, MK Krušovce-juh I/64 1,826
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-021a Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie I/50, I/65, III/050092 Stará Kremnička 1 0,723
065-021b Stará Kremnička 1 Stará Kremnička 2 1,807
065-021c Stará Kremnička 2 Bartošova Lehôtka-juh I/65 4,098
065-A022a Bartošova Lehôtka-sever I/65 Horná Ves 1 1,494
065-022c Horná Ves 1 Horná Ves 2 1,092
065-A022d Horná Ves 2 Kremnica-juh I/65 1,435
065-A024 Kremnica-sever I/65 Kremnické Bane-juh I/65 1,117
065-025 I/65, III/065031 Turček-juh I/65 2,231
065-A026a Turček-sever I/65 I/65, MK-b 2,525
065-027b I/65, MK-b I/65, R3 1,584
065-028b1b I/65, R3 Turčianske Teplice-Šturec I/14, I/65 0,992
065-A030 Turčianske Teplice-Šturec I/14, I/65 Turčianske Teplice I/65, III/065036 2,826
065-A031 Turčianske Teplice I/65, III/065036 Turčianske Teplice-Diviaky-juh I/65 1,226
065-032 Turčianske Teplice-Diviaky-sever I/65 Mošovce I/65, III/065040 3,418
065-033a Mošovce I/65, III/065040 I/65, MK-b 0,230
065-033b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,722
065-033c I/65, MK-c III/065069, I/65 1,598
065-034 III/065069, I/65 Laskár III/065070, I/65 2,503
065-A035 Laskár III/065070, I/65 Blatnica III/065047, I/65 1,241
065-A037 Blatnica III/065047, I/65 Ďanová I/65, III/065048 1,812
065-038a Ďanová I/65, III/065048 I/65, MK-b 0,844
065-038b I/65, MK-b I/65, MK-c 0,992
065-038e I/65, MK-c Príbovce I/65, II/519 0,662
065-039 Príbovce I/65, II/519 Košťany nad Turcom-juh I/65 3,263
065-040 Košťany nad Turcom-sever I/65 Martin-juh I/65, I/65D 0,873
065-049 Kremnické Bane-sever I/65 I/65, III/065031 0,563
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-001 hranica SR/MR Šahy-juh I/66 0,566
066-A003a Šahy-sever I/66 Hrkovce-východ I/66 2,533
066-A003b Hrkovce-západ I/66 Tupá I/66, III/508020 1,708
066-A004 Tupá I/66, III/508020 I/66, I/75 1,427
066-006a I/66, I/75 Horné Semerovce-juh I/66 1,022
066-006b Horné Semerovce-sever I/66 I/66, I/75 0,414
066-007 I/66, I/75 Hokovce-juh I/66 1,974
066-008 Hokovce-sever I/66 I/66, III/051062 0,356
066-A009 I/66, III/051062 Dudince-juh I/66 0,536
066-011a Dudince-sever I/66 Terany-juh I/66 0,771
066-011b Terany-sever I/66 Patkoš I/66, III/051063 1,249
066-012 I/66, III/051063 Hontianske Tesáre-juh I/66 0,521
066-A013 Hontianske Tesáre-sever I/66 I/66, III/066007 0,992
066-016a I/66, III/066007 Hontianske Tesáre-Pírovské 2,075
066-016b Hontianske Tesáre-Pírovské Domaníky-juh I/66 5,005
066-017 Domaníky-sever I/66 Hontianske Nemce-juh I/66 1,739
066-018a Hontianske Nemce-východ I/66 Hontianske Nemce-Rakovec-západ I/66 0,483
066-018b Hontianske Nemce-Rakovec-východ I/66 Devičie-juh I/66 1,790
066-A019 Devičie-sever I/66 Bzovík I/66, II/526 1,299
066-A021 Bzovík I/66, II/526 I/66, III/066009 2,089
066-A022 I/66, III/066009 Krupina-juh I/66 1,689
066-023a1 Krupina-sever I/66 MK-a2, I/66 0,239
066-023a2 MK-a2, I/66 MK-b, I/66 2,690
066-023b MK-b, I/66 Krupina - Zvolen 1,918
066-A024 Krupina - Zvolen Babiná 1 III/066071, I/66 1,590
066-A025 Babiná 1 III/066071, I/66 Babiná 2 I/66, III/066071 1,902
066-026 Babiná 2 I/66, III/066071 I/66, II/527 0,899
066-A027a I/66, II/527 Dobrá Niva-juh I/66 1,904
066-A027b Dobrá Niva-sever I/66 Podzámčok-juh I/66 1,758
066-A028 Podzámčok-sever I/66 Breziny I/66, III/066013 2,009
066-029a Breziny I/66, III/066013 MK-b, I/66 0,508
066-029b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,385
066-029c MK-c, I/66 Michalková I/66, III/066070 1,384
066-030 Michalková I/66, III/066070 Zvolen-juh I/66 3,128
066-034 Banská Bystrica-východ I/66, R1 Môlča I/66, III/066035 0,935
066-035 Môlča I/66, III/066035 Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 1,185
066-036a Slovenská Ľupča 1 I/66, III/066042 Slovenská Ľupča 2 3,672
066-036b Slovenská Ľupča 2 Slovenská Ľupča 3 0,520
066-036c1 Slovenská Ľupča 3 MK-c2, I/66 2,006
066-036c2 MK-c2, I/66 I/66, III/066042 2,668
066-037 I/66, III/066042 Ľubietová I/66, III/066043 0,283
066-038 Ľubietová I/66, III/066043 Medzibrod 1 I/66, III/066044 0,614
066-A039 Medzibrod 1 I/66, III/066044 Medzibrod 2 I/66, III/066044 1,935
066-041 Medzibrod 2 I/66, III/066044 Brusno 2 III/066045, I/66 1,019
066-A042 Brusno 2 III/066045, I/66 I/66, III/066046 1,426
066-043 I/66, III/066046 Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 1,031
066-044a Ráztoka III/066047, I/66, III/066057 MK-b, I/66 0,628
066-044b MK-b, I/66 MK-c, I/66 0,978
066-044c MK-c, I/66 MK-d, I/66 0,733
066-044d MK-d, I/66 MK-e, I/66 0,464
066-044e MK-e, I/66 Predajná I/66, III/066057 1,008
066-047a Predajná I/66, III/066057 MK-b, I/66 1,033
066-047b MK-b, I/66 Podbrezová-Lopej-západ I/66 2,528
066-048 Podbrezová-Lopej-východ I/66 Podbrezová-Skalica-západ I/66 0,744
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-001 Košice-juh I/68 Košice-Šebastovce-sever I/68 1,106
068-002b1 Košice-Šebastovce-juh I/68 R4, I/68 0,900
Zoznam úsekov na ceste I/70
070-001 Kraľovany 2 I/18, I/70 MK, I/70 2,903
070-002 MK, I/70 Párnica-juh I/70 4,825
070-003 Párnica-sever I/70 Istebné-západ I/70 1,046
070-004 Istebné-východ I/70 Veličná-západ I/70 0,800
070-005 Veličná-východ I/70 Dolný Kubín-západ I/70 1,337
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-001 Valaská-Piesok-sever I/72 Bystrá-juh I/72 2,047
072-002a Bystrá-sever I/72 Mýto pod Ďumbierom-juh I/72 1,343
072-002b Mýto pod Ďumbierom-sever I/72 MK-b, I/72 0,577
072-003b MK-b, I/72 Jarabá-juh I/72 4,413
072-A003c Jarabá-sever I/72 MK-e, I/72 0,841
072-003e MK-e, I/72 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72 5,243
072-003f1 Vyšná Boca 1 MK-f1, I/72 MK-f2, I/72 3,459
072-003f2 MK-f2, I/72 Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 0,332
072-A003g Vyšná Boca 2 MK-g1, I/72 Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 1,275
072-003h Vyšná Boca 3 MK-h, I/72 MK-i, I/72 1,291
072-003i MK-i, I/72 Nižná Boca-juh I/72 0,881
072-003j1 Nižná Boca-sever I/72 MK-j2, I/72 0,516
072-003j2 MK-j2, I/72 Malužiná 3,321
072-003k1 Malužiná MK-k2, I/72 2,060
072-003k5 MK-k2, I/72 MK-k4, I/72 1,201
072-003k4 MK-k4, I/72 MK-l1, I/72 1,826
072-A003l MK-l1, I/72 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 0,706
072-005 Kráľova Lehota 1 III/072001, I/72 I/18, I/72 0,659
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-001 Lipníky-sever I/73 Lipníky-Podhrabina-juh III/576001, I/73 0,746
073-002 Chmeľov-Podhrabina-sever I/73 Chmeľov-juh I/73 0,535
073-003a Chmeľov-sever I/73 Mk-b, I/73 1,109
073-003b Mk-b, I/73 Svidník - Prešov I/73 0,933
073-004a Svidník - Prešov I/73 Mk-b, I/73 0,712
073-004b Mk-b, I/73 Kuková I/73, III/545018 0,863
073-005 Kuková I/73, III/545018 Lúčka-západ I/73 0,669
073-A006 Kračúnovce-východ I/73 Giraltovce-juh I/73 0,774
073-008a Giraltovce-sever I/73 Giraltovce-Francovce-západ I/73 2,088
073-008b Giraltovce-Francovce-východ I/73 Fijaš I/73, II/556 0,322
073-009a1 Fijaš I/73, II/556 Matovce-juh I/73 0,479
073-009a2 Matovce-sever I/73 Soboš-juh I/73 0,389
073-A009c Soboš-sever I/73 Valkovce I/73, III/556018 2,116
073-A010 Valkovce I/73, III/556018 Okrúhle-juh I/73 1,333
073-011 Okrúhle-sever I/73 Radoma-juh I/73 1,159
073-012 Radoma-sever I/73 Šarišský Štiavnik-juh I/73 0,649
073-013a Šarišský Štiavnik-sever I/73 Mk-b, I/73 1,203
073-013b Mk-b, I/73 Mk-c, I/73 1,703
073-013c1 Mk-c, I/73 Rakovčík-juh I/73 0,836
073-013c2 Rakovčík-sever I/73 Mestisko Mk-b, I/73 0,247
073-A014 Mestisko Mk-b, I/73 I/15, I/73 1,888
073-A016a I/15, I/73 Stročín-juh I/73 1,086
073-016d Stročín-sever I/73 Mk-e, I/73 0,231
073-016e Mk-e, I/73 Nová Polianka I/73, III/557017 0,651
073-017a Nová Polianka I/73, III/557017 Mk-b, I/73 0,350
073-017b Mk-b, I/73 Svidník-juh I/73, R4 1,224
073-A019 Kapišová I/73, R4 Ladomírová-juh I/73 2,022
073-020 Ladomírová-sever I/73 Krajné Čierno III/556026, I/73 2,293
073-A021 Krajné Čierno III/556026, I/73 Hunkovce-juh I/73 0,761
073-A022 Hunkovce-sever I/73 Krajná Poľana-juh I/73 1,280
073-A024a Krajná Poľana-sever I/73 Nižný Komárnik-juh I/73 1,124
073-024c1 Nižný Komárnik-sever I/73 MK-c1, I/73 0,667
073-024c2 MK-c1, I/73 MK-c2, I/73 0,458
073-024d MK-c2, I/73 MK-d, I/73 0,701
073-024e MK-d, I/73 Vyšný Komárnik 0,896
073-A024f Vyšný Komárnik MK-f2, I/73 0,731
073-024g MK-f2, I/73 hranica SR/PL 0,950
Zoznam úsekov na ceste I/75
075-001 I/62, I/75 Sládkovičovo-západ I/75 0,453
075-002 Sládkovičovo-východ I/75 Galanta-západ I/75 4,316
075-004 Galanta-východ I/75 I/75 0,496
075-005 I/75A I/75 1,195
075-006 I/75A, I/75 Kajal 1 III/075002, I/75 1,105
075-007 Kajal 1 III/075002, I/75 Topoľnica III/508003, I/75 2,233
075-008 Topoľnica III/508003, I/75 Kajal 2 III/075002, I/75 1,574
075-009 Kajal 2 III/075002, I/75 MK, I/75 0,310
075-010 MK, I/75 Kráľová nad Váhom 1 III/075003, I/75 1,478
075-011 Kráľová nad Váhom 1 III/075003, I/75 Kráľová nad Váhom 2 MK, I/75 1,070
075-012 Kráľová nad Váhom 2 MK, I/75 Kráľová nad Váhom 3 MK, I/75 0,645
075-013 Kráľová nad Váhom 3 MK, I/75 Šaľa-západ I/75 1,081
075-014 Šala-Veča-východ I/75 I/75 1,814
075-015 III/064022, I/75 Trnovec nad Váhom-západ I/75 0,370
075-016 Trnovec nad Váhom-východ I/75 Horný Jatov III/508044, I/75 0,589
075-017 Horný Jatov III/508044, I/75 Kendereš MK, I/75 3,124
075-018 Kendereš MK, I/75 Jatov-sever I/75 2,747
075-019 Jatov-juh I/75 Tvrdošovce-sever I/75 2,467
075-020 Tvrdošovce-juh I/75 Palárikovo I/75 3,237
075-021 Palárikovo II/580, III/064022, I/75 Ľudovítov MK, I/75 3,116
075-022 Ľudovítov MK, I/75 Nové Zámky-sever I/64, I/75 3,973
075-023 I/75A, I/75 Galanta-Kolónia I/75, MK 0,607
075-024 Galanta-Kolónia I/75, MK Nebojsa I/75, MK 1,750
075-025 Nebojsa I/75, MK Gáň I/75, II/507 2,050
075-026 Nové Zámky-východ I/75 III/508015, I/75 1,366
075-027 III/508015, I/75 MK, I/75 2,949
075-028 MK, I/75 Dvory nad Žitavou-západ I/75 1,138
075-029 Dvory nad Žitavou-východ I/75 MK, I/75 0,774
075-030 MK, I/75 Jasová III/508053, I/75 3,191
075-031 Jasová III/508053, I/75 Semerovo 1 MK, I/75 1,953
075-032 Semerovo 1 MK, I/75 Semerovo 2 III/508016, I/75 1,338
075-033 Semerovo 2 III/508016, I/75 Kolta-západ I/75 3,127
075-034 Kolta-východ I/75 MK, I/75 1,289
075-035 MK, I/75 Dedinka III/580005, I/75 3,168
075-036 Dedinka III/580005, I/75 Čaka-juh I/75 1,221
075-037 Čaka-sever I/75 Málaš 1 MK, I/75 2,199
075-038 Málaš 1 MK, I/75 Málaš 2 II/588, I/75 2,367
075-039 Málaš 2 II/588, I/75 Tekovské Lužany-juh I/75 2,486
075-040 Tekovské Lužany-východ I/75 Šarovce I/76, I/75 5,025
075-041 Šarovce I/76, I/75 Jur nad Hronom III/051053, I/75 1,447
075-042 Jur nad Hronom III/051053, I/75 Hontianska Vrbica III/510001, I/75 4,735
075-043 Hontianska Vrbica III/510001, I/75 Demandice-západ I/75 5,642
075-044 Demnadice-východ I/75 Dolný Majer MK, I/75 1,550
075-045 Dolný Majer MK, I/75 MK, I/75 2,836
075-046 MK, I/75 Dolné Semerovce III/508019, I/75 0,304
075-047 Dolné Semerovce III/508019, I/75 III/066003, I/75 2,236
075-048 III/066003, I/75 I/66, I/75 0,343
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-001 Štúrovo-sever I/76 Nána-juh I/76 0,554
076-002a1 Nána-sever I/76 I/76 0,577
076-002a2 MK-a1, I/76 MK-a2, I/76 0,839
076-002a3 MK-a2, I/76 Kamenný Most-juh I/76 2,191
076-A002b Kamenný Most-sever I/76 I/76 1,345
076-003 I/76, III/510010 Kamenín-juh I/76 2,433
076-A004 Kamenín-sever I/76 Bíňa-juh I/76 1,930
076-A005a Bíňa-sever I/76 Čata-juh I/76 1,999
076-A005c Pohronský Ruskov-sever I/76 Hronovce-juh I/76 0,524
076-A006 Hronovce-sever I/76 Želiezovce-juh I/76 2,548
076-007a1 Želiezovce-sever I/76 Želiezovce-Svodov-juh I/76 0,577
076-007a2 Svodov-sever I/76 Šárovce-juh I/76 1,868
076-007c Šárovce-sever I/76 I/75, I/76 0,231
076-A008 I/75, I/76 Jur nad Hronom I/76, III/510018 1,903
076-009a Jur nad Hronom I/76, III/510018 Mk-b, I/76 2,058
076-009b Mk-b, I/76 Mk-c, I/76 0,383
076-009c Mk-c, I/76 Mk-d, I/76 1,063
076-A009d Mk-d, I/76 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 2,333
076-A011 Tekovský Hrádok I/76, III/580004 Bajka I/76, III/510020 3,764
076-012 Bajka I/76, III/510020 Kalná nad Hronom-juh I/76 0,685
076-A013 I/76, I/51 Kalnica 1 I/76, III/511010 1,412
076-014a Kalnica 1 I/76, III/511010 Kalnica 2 0,314
076-014b Kalnica 2 Nový Tekov-juh I/76 1,958
076-014c Nový Tekov-sever I/76 Malé Kozmálovce-juh I/76 2,084
076-A015 Malé Kozmálovce-sever I/76 Tlmače-juh I/76 1,830
076-A016 Tlmače-sever I/76 Kozárovce I/76 1,946
076-017a Kozárovce I/76, III/510026 Hronský Beňadik-Psiare-juh I/76 2,048
076-017b Hronský Beňadik-Psiare-sever I/76 Hronský Beňadik-juh I/76 1,042
076-018 Hronský Beňadik-sever I/76 I/76 0,942
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-A001 I/79, III/553016 Slovenské Nové Mesto-sever I/79 0,175
079-003 Slovenské Nové Mesto-východ I/79 Borša-západ I/79 0,932
079-004a Borša-východ I/79 Viničky-západ I/79 0,654
079-004b Viničky-východ I/79 Streda nad Bodrogom 1 I/79 0,524
079-006d Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021 Mk-b, I/79 1,010
079-006c Mk-b, I/79 Somotor-juh I/79 2,431
079-007 Somotor-sever I/79 I/79 0,582
079-A008 I/79, III/553028 Svätá Mária-juh I/79 2,294
079-010 Svätá Mária-sever I/79 Rad-Hrušov-západ I/79 0,825
079-011 Rad-Hrušov-východ I/79 Svätuše-západ I/79 3,125
079-012 Svätuše-východ I/79 Kráľovský Chlmec-západ I/79 3,420
079-A013 Kráľovský Chlmec-východ I/79 Dobrá nad Krčavou I/79 2,851
079-014 Dobrá nad Krčavou III/553035, I/79 Bačka I/79, III/553036 2,167
079-015 Bačka I/79, III/553036 Boťany-západ I/79 1,818
079-A016 Boťany-východ I/79 Čierna-západ I/79 1,803
079-018 Čierna-východ I/79 I/79 0,922
079-020 Streda nad Bodrogom 1 III/553020, I/79 Streda nad Bodrogom 2 I/79, III/553021 0,498
079-021 hranica SR/MR I/79, I/79A I/79, III/553016 1,708
079-022 Vranov nad Topľou-juh I/79 Lomnica-sever I/79 1,050
079-023 Lomnica-juh I/79 Sačurov-sever I/79 2,095
079-024 Sačurov-juh I/79 Sečovská Polianka-sever I/79 2,319
079-025 Sečovská Polianka-juh I/79 Višňov III/050208, I/79 2,286
079-026 Višňov III/050208, I/79 Prachovany III/553006, III/553007, I/79 0,542
079-027 Prachovany III/553006, III/553007, I/79 Dvorianky-sever I/79 1,788
079-028 Dvorianky-juh I/79 Hriadky-sever I/79 2,491
079-029 Hriadky-juh I/79 Vojčice-sever I/79 1,043
079-030 Vojčice-juh I/79 Trebišov-Milhostov-sever I/79 0,214
079-031 Trebišov-Milhostov-juh I/79 Trebišov-sever I/79 0,523
079-032 Trebišov-západ I/79 Nový Ruskov III/553010, I/79 0,903
079-033 Nový Ruskov III/553010, I/79 MK, I/79 0,743
079-034 MK, I/79 MK, I/79 0,578
079-035 MK, I/79 MK, I/79 1,656
079-036 MK, I/79 III/553011, I/79 0,736
079-037 III/553011, I/79 Zemplínske Hradište MK, I/79 2,800
079-038 Zemplínske Hradište MK, I/79 Zemplínsky Klečenov II/552, I/79 3,600
079-039 Zemplínsky Klečenov II/552, I/79 Hrčeľ III/553013, I/79 0,689
079-040 Hrčeľ III/553013, I/79 Veľaty-sever I/79 2,463
079-041 Veľaty-juh I/79 Luhyňa III/552011, I/79 4,066
079-042 Luhyňa III/552011, I/79 Čerhov-sever I/79 1,910
079-043 Čerhov-juh I/79 Malá Tŕňa III/553014, I/79 1,609
079-044 Malá Tŕňa III/553014, I/79 hranica SR/MR I/79, I/79A 2,162
4. VYMEDZENÉ ÚSEKY OSTATNÝCH CIEST I. TRIEDY
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Spoplatnená
dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-i001 Kopčany-sever I/2 Kopčany-juh I/2 2,239
002-i002 Gbely-Adamov-sever I/2 Gbely-Adamov-juh I/2 0,657
002-i003 Kúty-sever I/2 Kúty-juh I/2 2,279
002-i004 Sekule-sever I/2 Sekule-juh I/2 1,511
002-i005 Moravský Svätý Ján-sever I/2 Moravský Svätý Ján-juh I/2 1,131
002-i006 Veľké Leváre-sever I/2 Veľké Leváre-juh I/2 1,482
002-i007 Malacky-sever I/2 Malacky-juh I/2 4,063
002-i008 Stupava-sever I/2 Stupava-juh I/2 3,434
002-i009 Bratislava-sever I/2 Bratislava-Lamač I/2, D2 4,780
Zoznam úsekov na ceste I/11
011-i001 Svrčinovec-Zátky-západ I/11 Svrčinovec-Zátky-východ I/11 1,125
011-i002 Svrčinovec-západ I/11 Čadca-Horelica I/11 10,346
011-i003 Svrčinovec-západ I/11 Čadca-juh I/11A 6,052
011-i004 Svrčinovec-západ I/11 Svrčinovec-sever I/12 1,721
011-i005 Svrčinovec-sever I/12 Čadca-Horelica I/11 9,775
011-i006 Svrčinovec-sever I/12 Čadca-juh I/11A 5,481
011-i007 Čadca-juh I/11A Čadca-Horelica I/11 4,956
011-i008 Povina-sever I/11 Povina-juh I/11 0,403
011-i009 Kysucké Nové Mesto-Budatínska Lehota I/11 Radoľa I/11 1,090
Zoznam úsekov na ceste I/12
012-i001 Čierne-juh I/12 Čierne-sever I/12 4,550
012-i002 Skalité-západ I/12 Skalité-východ I/12 7,087
Zoznam úsekov na ceste I/14
014-001 Banská Bystrica-Uľanka I/14 Harmanec-východ I/14 1,600
014-i001 Harmanec-východ I/14 Harmanec-západ I/14 1,500
014-002 Harmanec-západ I/14 Dolný Harmanec-východ I/14 1,166
014-i002 Dolný Harmanec-východ I/14 Dolný Harmanec-západ I/14 1,000
014-003 Dolný Harmanec-západ I/14 I/14 7,965
014-004 MK, I/14 Čremošné III/065036, I/14 6,532
014-005 Čremošné III/065036, I/14 I/14,I/65 4,977
Zoznam úsekov na ceste I/15
015-i001 Majerovce-juh I/15 Majerovce-sever I/15 0,987
015-i002 Sedliská-juh I/15 Sedliská-Podčičva-sever I/15 2,414
015-i003 Benkovce-juh I/15 Benkovce-sever I/15 1,186
015-i004 Slovenská Kajňa-juh I/15 Slovenská Kajňa-sever I/15 0,284
015-i005 Malá Domaša-juh I/15 Malá Domaša-sever I/15 0,846
015-i006 Turany nad Ondavou-juh I/15 Turany nad Ondavou-sever I/15 0,747
015-i007 Miňovce-juh I/15 Miňovce-sever I/15 0,861
015-i008 Breznica-juh I/15 Breznica-sever I/15 1,897
015-i009 Stropkov-Sitník-juh I/15 Stropkov-Sitník-sever I/15 0,510
015-i010 Stropkov-juh I/15 Stropkov-sever I/15 2,589
015-i011 Tisinec-juh I/15 Tisinec-sever I/15 0,970
015-i012 Duplín-juh I/15 Duplín-sever I/15 1,065
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-i001 Kapušany-západ I/18 Kapušany-východ I/18 1,115
018-i002 Lada-západ I/18 Lada-východ I/18 1,154
018-i003 Lipníky-západ I/18 Lipníky-sever I/73 1,575
018-i004 Lipníky-západ I/18 Lipníky-východ I/18 1,441
018-i005 Lipníky-východ I/18 Lipníky-sever I/73 0,612
018-i006 Makov-západ I/18 Makov-východ I/18 4,712
018-i007 Kolárovice-sever I/18 Kolárovice-juh I/18 3,484
018-i008 Bytča-sever I/18 Bytča-juh I/18 1,927
018-i009 Dolný Hričov-juh I/18 Dolný Hričov-sever I/18 3,099
018-i010 Žilina-Strážov-západ I/18 Žilina-východ I/18 7,583
018-i011 Žilina-Strážov-západ I/18 Žilina-sever I/11 4,625
018-i012 Žilina-sever I/11 Žilina-východ I/18 4,902
018-i013 Martin-sever I/18 Martin-juh I/65, I/65D 10,689
018-i014 Martin-sever I/18 Martin-východ I/18 5,546
018-i015 Martin-juh I/65, I/65D Martin-východ I/18 8,242
018-i016 Sučany-západ I/18 Sučany-východ I/18 2,412
018-i017 Rojkov-západ I/18 Rojkov-východ I/18 0,654
018-i018 Ľubochňa-západ I/18 Hubová-východ I/18 2,558
018-i019 Ružomberok-západ I/18 Ružomberok-juh I/59 10,742
018-i020 Ružomberok-západ I/18 Ružomberok-východ I/18 5,080
018-i021 Ružomberok-západ I/18 Likavka-sever I/59 5,487
018-i022 Ružomberok-juh I/59 Ružomberok-východ I/18 6,972
018-i023 Ružomberok-juh I/59 Likavka-sever I/59 10,137
018-i024 Ružomberok-východ I/18 Likavka-sever I/59 4,475
018-i025 Štrba-západ I/18 Štrba-východ I/18 0,702
018-i026 Svit-západ I/18 Svit-východ I/18 3,300
018-i027 Poprad-západ I/18 Poprad-východ I/18 4,123
018-i028 Hozelec-západ I/18 Hozelec-východ I/18 0,543
018-i029 Švábovce-západ I/18 Švábovce-východ I/18 0,663
018-i030 Hôrka-západ I/18 Hôrka-východ I/18 2,016
018-i031 Jánovce-západ I/18 Jánovce-východ I/18 1,264
018-i032 Levoča-západ I/18 Levoča-východ I/18 2,870
018-i033 Spišský Hrhov-západ I/18 Spišský Hrhov-východ I/18 0,645
018-i034 Klčov-západ I/18 Klčov-východ I/18 0,403
018-i035 Nemešany-západ I/18 Nemešany-východ I/18 0,395
018-i036 Hendrichovce-západ I/18 Hendrichovce-východ I/18 0,896
018-i037 Bertotovce-západ I/18 Bertotovce-východ I/18 1,430
018-i038 Chminianska Nová Ves-západ I/18 Chminianska Nová Ves-východ I/18 1,911
018-i039 Malý Šariš-západ I/18 Malý Šariš-východ I/18 0,428
018-i040 Prešov-západ I/18, D1 Prešov-juh 1 I/68 9,460
018-i041 Prešov-západ I/18, D1 Prešov-juh 2 D1 9,343
018-i042 Prešov-západ I/18, D1 Prešov-východ I/18 7,027
018-i043 Prešov-juh 1 I/68 Prešov-juh 2 D1 3,663
018-i044 Prešov-juh 1 I/68 Prešov-východ I/18 10,101
018-i045 Prešov-juh 2 D1 Prešov-východ I/18 9,984
018-i046 Ivachnová-západ I/18 Ivachnová-východ I/18 0,457
018-i047 Liptovský Mikuláš-západ I/18 Liptovský Mikuláš-východ I/18 6,338
018-i048 Podtureň-západ I/18 Podtureň-východ I/18 0,916
018-i049 Podtureň-Roveň-západ I/18 Liptovský Hrádok-východ I/18 1,933
018-i050 Hybe-západ I/18 Hybe-východ I/18 1,829
018-i051 Východná-západ I/18 Východná-východ I/18 2,192
018-i052 Korytné-západ I/18 Korytné-východ I/18 0,133
018-i053 Branisko-západ I/18 Branisko-východ I/18 0,505
018-i054 Široké-západ I/18 Široké-východ I/18 2,266
018-i055 Fričovce-západ I/18 Fričovce-východ I/18 1,995
018-i056 Podlipníky-západ I/18 Podlipníky-východ I/18 0,354
018-i057 Hanušovce nad Topľou-západ I/18 Hanušovce nad Topľou-východ I/18 1,634
018-i058 Bystré-sever I/18 Bystré-juh I/18 0,956
018-i059 Čierne nad Topľou-sever I/18 Čierne nad Topľou-juh I/18 1,811
018-i060 Hlinné-sever I/18 Hlinné-juh I/18 0,905
018-i061 Soľ-sever I/18 Soľ-juh I/18 1,606
018-i062 Čaklov-sever I/18 Čaklov-juh I/18 1,371
018-i063 Vranov nad Topľou-západ I/18 Vranov nad Topľou-juh I/79 3,007
018-i064 Vranov nad Topľou-západ I/18 Vranov nad Topľou-východ I/18 1,657
018-i065 Vranov nad Topľou-juh I/79 Vranov nad Topľou-východ I/18 2,722
018-132 I/15, I/18 Hencovce III/558001, III/018237, I/18 1,440
018-133 Hencovce I/18 Nižný Hrabovec-západ I/18 1,121
018-i066 Nižný Hrabovec-západ I/18 Nižný Hrabovec-východ I/18 2,000
018-134 Nižný Hrabovec-východ I/18 I/18 4,083
018-135 I/18 Strážske-západ I/18 0,745
018-i067 Strážske-západ I/18 Strážske-juh I/18 2,000
018-i068 Strážske-západ I/18 Strážske-sever I/74 2,000
018-i069 Strážske-juh I/18 Strážske-sever I/74 1,000
018-136 Strážske-juh I/18 Voľa-sever I/18 2,400
018-i070 Voľa-sever I/18 Voľa-juh I/18 0,900
018-137 Voľa-juh I/18 Nacina Ves-sever I/18 1,193
018-i071 Nacina Ves-sever I/18 Nacina Ves-juh I/18 2,200
018-138 Nacina Ves-juh I/18 Petrovce nad Laborcom-sever I/18 2,227
018-i072 Petrovce nad Laborcom-sever I/18 Petrovce nad Laborcom-juh I/18 0,650
018-139 Petrovce nad Laborcom-juh I/18 Topoľany I/18 1,577
018-140 Topoľany I/18 Michalovce-sever I/18 2,457
018-i073 Michalovce-sever I/18 Michalovce-západ I/50 4,900
018-i074 Michalovce-sever I/18 Michalovce-východ I/50 4,200
Zoznam úsekov na ceste I/49
049-i001 Lysá pod Makytou-Strelenka-západ I/49 Lysá pod Makytou-Strelenka-východ I/49 2,460
049-i002 Lysá pod Makytou-západ I/49 Lysá pod Makytou-východ I/49 2,031
049-i003 Lúky-západ I/49 Lúky-východ I/49 2,214
049-i004 Záriečie-západ I/49 Mestečko-východ I/49 2,740
049-i005 Dohňany-západ I/49 Dohňany-východ I/49 1,744
049-i006 Púchov-Vieska-Bezdedov-západ I/49 Púchov-Vieska-Bezdedov-východ I/49 0,831
049-i007 Púchov-západ I/49 Púchov-východ I/49 2,200
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-i001 Košice-západ R2 Košice-juh R4 5,082
050-i002 Košice-západ R2 Košice-východ I/50 11,035
050-i003 Košice-západ R2 Košice-sever R4 10,413
050-i004 Košice-juh I/68 Košice-východ I/50 10,451
050-i005 Košice-juh I/68 Košice-sever R4 9,829
050-i006 Košice-východ I/50 Košice-sever R4 7,088
050-i007 Košické Oľšany-Nižný Olčvár-západ I/50 Košické Oľšany-Nižný Olčvár-východ I/50 0,567
050-i008 Ďurďošík-západ I/50 Ďurďošík-východ I/50 0,318
050-i009 Svinica-západ I/50 Svinica-východ I/50 1,734
050-i010 Košický Klečenov-západ I/50 Košický Klečenov-východ I/50 0,634
050-i011 Dargov-západ I/50 Dargov-východ I/50 1,342
050-i012 Sečovce-západ I/50 Sečovce-východ I/50 4,083
050-i013 Hriadky-západ I/50 Hriadky-juh I/79 1,057
050-i014 Hriadky-západ I/50 Hriadky-východ I/50 0,737
050-i015 Hriadky-západ I/50 Hriadky-sever I/79 0,783
050-i016 Hriadky-juh I/79 Hriadky-východ I/50 1,090
050-i017 Hriadky-juh I/79 Hriadky-sever I/79 1,200
050-i018 Hriadky-východ I/50 Hriadky-sever I/79 0,840
050-i019 Horovce-západ I/50 Horovce-východ I/50 0,767
050-i020 Trhovište-západ I/50 Trhovište-východ I/50 1,583
050-i021 Pozdišovce-západ I/50 Pozdišovce-východ I/50 1,210
050-i022 Michalovce-Močarany-západ I/50 Michalovce-východ I/50 6,500
050-i023 Zalužice-západ I/50 Zalužice-východ I/50 2,107
050-i024 Lúčky-západ I/50 Lúčky-východ I/50 1,413
050-i025 Závadka-západ I/50 Závadka-východ I/50 1,253
050-i026 Nižná Rybnica-západ I/50 Nižná Rybnica-východ I/50 0,525
050-i027 Sobrance-západ I/50 Sobrance-východ I/50 1,417
050-i028 Tibava-západ I/50 Tibava-východ I/50 0,848
050-i029 Orechová-sever I/50 Orechová-juh I/50 1,380
050-i030 Krčava-sever I/50 Krčava-juh I/50 1,902
050-i031 Trenčianske Mitice-západ I/50 Trenčianske Mitice-východ I/50 0,284
050-i032 Svinná-západ I/50 Svinná-východ I/50 2,569
050-i033 Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce-sever I/50 Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce-juh I/50 0,781
050-i034 Bánovce nad Bebravou-sever I/50 Bánovce nad Bebravou-juh I/50 3,051
050-i035 Brezolupy-Jerichov-západ I/50 Brezolupy-Jerichov-východ I/50 0,468
050-i036 Hradište-západ I/50 Hradište-východ I/50 0,670
050-i037 Dolné Vestenice-západ I/50 Dolné Vestenice-východ I/50 1,280
050-i038 Horné Vestenice-západ I/50 Horné Vestenice-východ I/50 0,713
050-i039 Nováky-západ I/50 Nováky-juh I/64 4,940
050-i040 Nováky-západ I/50 Nováky-východ I/50 2,214
050-i041 Nováky-juh I/64 Nováky-východ I/50 2,888
050-i042 Chrenovec-Brusno-západ I/50 Chrenovec-Brusno-východ I/50 1,211
050-i043 Jalovec-západ I/50 Jalovec-východ I/50 0,407
050-i044 Ráztočno-západ I/50 Ráztočno-východ I/50 1,056
050-i045 Handlová-sever I/50 Handlová-juh I/50 7,386
050-i046 Handlová-Nová Lehota-sever I/50 Handlová-Nová Lehota-juh I/50 0,699
050-i047 Žiar nad Hronom-západ I/50 Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh I/65 5,562
050-i048 Žiar nad Hronom-západ I/50 Ladomerská Vieska-sever I/50 3,913
050-i049 Žiar nad Hronom-Horné Opatovce-juh I/65 Ladomerská Vieska-sever I/50 2,247
050-i050 Zvolen-západ I/50 Zvolen-juh I/66 2,094
050-i051 Zvolen-západ I/50 Zvolen-východ I/50 3,712
050-i052 Zvolen-juh I/66 Zvolen-východ I/50 3,925
050-i053 Zvolenská Slatina-západ I/50 Zvolenská Slatina-východ I/50 1,389
050-i054 Vígľaš-západ I/50 Vígľaš-východ I/50 1,446
050-i055 Vígľaš-Pstruša-západ I/50 Vígľaš-Pstruša-východ I/50 0,381
050-i056 Detva-západ I/50 Detva-východ I/50 1,559
050-i057 Kriváň-západ I/50 Kriváň-východ I/50 1,847
050-i058 Mýtna-západ I/50 Mýtna-východ I/50 1,442
050-i059 Lovinobaňa-sever I/50 Lovinobaňa-juh I/50 0,834
050-i060 Pinciná-západ I/50 Pinciná-východ I/50 0,745
050-i061 Rimavská Sobota-západ I/50 Rimavská Sobota-východ I/50 3,470
050-i062 Rimavská Sobota-Bakta-západ I/50 Rimavská Sobota-Bakta-východ I/50 1,252
050-i063 Bátka-západ I/50 Bátka-východ I/50 1,028
050-i064 Figa-západ I/50 Figa-východ I/50 0,745
050-i065 Čoltovo-juh I/50 Čoltovo-sever I/50 0,771
050-i066 Bohúňovo-juh I/50 Bohúňovo-sever I/50 0,778
050-i067 Plešivec-juh I/50 Plešivec-sever I/50 1,072
050-i068 Krásnohorské Podhradie-západ I/50 Krásnohorské Podhradie-východ I/50 1,473
050-i069 Čečejovce-západ I/50 Čečejovce-východ I/50 0,882
050-i070 Košice-Šaca-západ I/50 Košice-Šaca-východ R2 1,290
050-i071 Ožďany-západ I/50 Ožďany-východ I/50 1,394
050-i072 Stránska-západ I/50 Stránska-východ I/50 0,853
050-i073 Tornaľa-Behynce-juh I/50 Tornaľa-Behynce-sever I/50 1,095
050-i074 Tornaľa-západ I/50 Tornaľa-sever I/50 2,106
050-i075 Tornaľa-Starňa-juh I/50 Tornaľa-Starňa-sever I/50 0,890
050-i076 Drietoma-sever I/50 Drietoma-juh I/50 2,194
050-i077 Drienovec-západ I/50 Drienovec-východ I/50 1,425
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-i001 Radošovce-západ I/51 Radošovce-východ I/51 1,267
051-i002 Senica-sever I/51 Senica-juh I/51 2,551
051-i003 Jablonica-sever I/51 Jablonica-juh I/51 2,677
051-i004 Trstín-sever I/51 Trstín-juh I/51 1,938
051-i005 Bíňovce-sever I/51 Bíňovce-juh I/51 1,337
051-i006 Boleráz-sever I/51 Boleráz-Klčovany-juh I/51 3,537
051-i007 Šelpice-sever I/51 Šelpice-juh I/51 1,404
051-i008 Holíč-západ I/51 Holíč-juh I/2 3,055
051-i009 Holíč-západ I/51 Holíč-východ I/51 2,013
051-i010 Holíč-juh I/2 Holíč-východ I/51 2,860
051-i011 Veľký Lapáš-západ I/51 Veľký Lapáš-východ I/51 1,370
051-i012 Vráble-západ I/51 Vráble-východ I/51 2,682
051-i013 Telince-západ I/51 Telince-východ I/51 0,757
051-i014 Čifáre-západ I/51 Čifáre-východ I/51 1,196
051-i015 Veľký Ďur-západ I/51 Veľký Ďur-východ I/51 0,984
051-i016 Veľký Ďur-Rohožnica-západ I/51 Veľký Ďur-Rohožnica-východ I/51 1,001
051-i017 Kalná nad Hronom-západ I/51 Kalná nad Hronom-juh I/76 1,935
051-i018 Kalná nad Hronom-západ I/51 Kalná nad Hronom-východ I/51 0,685
051-i019 Kalná nad Hronom-juh I/76 Kalná nad Hronom-východ I/51 1,694
051-i020 Horná Seč-západ I/51 Horná Seč-východ I/51 0,956
051-i021 Levice-západ I/51 Levice-východ I/51 4,850
051-i022 Krškany-Zajačia dolina-západ MK, I/51 Krškany-Zajačia dolina-východ I/51 0,654
051-i023 Kmeťovce-západ I/51 Kmeťovce-východ I/51 0,505
051-i024 Žemberovce-západ I/51 Žemberovce-východ I/51 1,793
051-i025 Ladzany-západ I/51 Ladzany-východ I/51 0,374
051-i026 Sebechleby-západ I/51 Sebechleby-východ I/51 1,401
051-i027 Hontianske Nemce-západ I/51 Hontianske Nemce-juh I/66 0,423
051-i028 Hontianske Nemce-západ I/51 Hontianske Nemce-východ I/66 0,728
051-i029 Hontianske Nemce-juh I/66 Hontianske Nemce-východ I/66 0,736
051-i030 Hontianske Nemce-západ I/51 Hontianske Nemce-sever I/51 1,400
051-i031 Hontianske Nemce-juh I/51 Hontianske Nemce-sever I/51 1,500
051-i032 Hontianske Nemce-východ I/51 Hontianske Nemce-sever I/51 1,400
051-053 Hontianske Nemce-sever I/51 I/51 4,200
051-054 MK, I/51 Kráľovce III/066010, I/51 1,200
051-055 Kráľovce I/51 Prenčov-juh I/51 3,449
051-i033 Prenčov-juh I/51 Prenčov-sever I/51 2,400
051-056 Prenčov-sever I/51 Svätý Anton-juh I/51 4,675
051-i034 Svätý Anton-juh I/51 Svätý Anton-sever I/51 3,200
051-057 Svätý Anton-sever I/51 Banská Štiavnica-juh I/51 0,796
051-i035 Banská Štiavnica-juh I/51 Banská Štiavnica-sever I/51 5,100
051-058 Banská Štiavnica-sever I/51 Podhorie I/51 1,376
051-059 Podhorie I/51 Banská Belá-západ I/51 1,213
051-i036 Banská Belá-západ I/51 Banská Belá-sever I/51 2,500
051-060 Banská Belá-sever I/51 Dolina I/51 2,523
051-061 Dolina I/51 Kozelník-juh I/51 3,513
051-i037 Kozelník-juh I/51 Kozelník-sever I/51 0,750
051-062 Kozelník-sever I/51 Močiar I/51 4,450
051-063 Močiar MK, I/51 Hronská Breznica R1, I/51 1,488
Zoznam úsekov na ceste I/54
054-i001 Moravské Lieskové-Šance-sever I/54 Moravské Lieskové-Šance-juh I/54 1,400
054-001 Moravské Lieskové-Šance-juh I/54 Bučkovec 1 I/54 1,015
054-002 Bučkovec 1 MK, I/54 Bučkovec 2 MK, I/54 1,731
054-003 Bučkovec 2 MK, I/54 Brestové III/581014, I/54 1,082
054-004 Brestové III/581014, I/54 Moravské Lieskové 1 III/054019, I/54 1,805
054-005 Moravské Lieskové 1 III/054019, I/54 Moravské Lieskové 2 III/581013, I/54 1,767
054-006 Moravské Lieskové 2 III/581013, I/54 Dolné Srnie MK, I/54 2,400
054-007 Dolné Srnie MK, I/54 Bzince pod Javorinou II/581, I/54 2,100
054-008 Bzince pod Javorinou I/54 Nové Mesto nad Váhom-západ I/54 0,463
054-i002 Nové Mesto nad Váhom-západ I/54 Nové Mesto nad Váhom-juh I/61 4,900
054-i003 Nové Mesto nad Váhom-západ I/54 Nové Mesto nad Váhom-sever I/61 2,300
Zoznam úsekov na ceste I/57
057-i001 Horné Srnie časť Rybníky-sever I/57 Horné Srnie časť Rybníky-juh I/57 0,950
057-001 Horné Srnie časť Rybníky-juh I/57 Horné Srnie-sever I/57 3,800
057-i002 Horné Srnie-sever I/57 Horné Srnie-juh I/57 1,300
057-002 Horné Srnie-juh I/57 I/57 1,000
057-003 I/57 Nemšová-Nová Nemšová-sever I/57 0,400
057-i003 Nemšová-Nová Nemšová-sever I/57 Nemšová-Nová Nemšová-juh I/57 0,260
057-004 Nemšová-Nová Nemšová-juh I/57 Nemšová 1 I/57 0,750
057-005 Nemšová 1 III/057053, I/57 Nemšová 2 II/507, I/57 1,190
057-006 Nemšová 2 II/507, I/57 D1, I/57 0,986
057-007 D1, I/57 I/61, I/57 1,520
Zoznam úsekov na ceste I/59
059-i001 Banská Bystrica-Uľanka-juh I/59 Banská Bystrica-Uľanka-sever I/59 1,311
059-i002 Staré Hory-Polkanová-juh I/59 Staré Hory-Polkanová-sever I/59 0,193
059-i003 Staré Hory-juh I/59 Staré Hory-sever I/59 1,830
059-i004 Donovaly-Hanesy-juh I/59 Donovaly-Hanesy-sever I/59 0,237
059-i005 Donovaly-západ I/59 Donovaly-východ I/59 2,066
059-i006 Liptovská Osada-juh I/59 Liptovská Osada-sever I/59 1,518
059-i007 Vyšný Kubín-juh I/59 Vyšný Kubín-sever I/59 0,680
059-i008 Oravský Podzámok-juh I/59 Oravský Podzámok-sever I/59 1,274
059-i009 Orav. Podzámok-Dolná Lehota-západ I/59 Orav. Podzámok-Dolná Lehota-východ I/59 1,336
059-i010 Horná Lehota-západ I/59 Horná Lehota-východ I/59 0,952
059-i011 Sedliacka Dubová-západ I/59 Sedliacka Dubová-východ I/59 0,881
059-i012 Dlhá nad Oravou-západ I/59 Dlhá nad Oravou-východ I/59 1,353
059-i013 Krivá-západ I/59 Krivá-východ I/59 0,808
059-i014 Podbiel-juh I/59 Podbiel-sever I/59 0,883
059-i015 Nižná-západ I/59 Nižná-východ I/59 2,936
059-i016 Tvrdošín-juh I/59 Tvrdošín-sever I/59 3,600
059-i017 Trstená-juh I/59 Trstená-sever I/59 2,652
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-i001 Považská Bystrica-juh I/61 Považská Bystrica-sever I/61 4,142
061-i002 Bytča-Hrabové-juh I/61 Bytča-Hrabové-sever I/61 1,262
061-i003 Bratislava-Vajnory I/61, D1 Bratislava-západ I/61 0,680
061-i004 Veľký Biel-západ I/61 Veľký Biel-východ I/61 1,398
061-i005 Senec-juh I/61 Senec-východ I/62 0,706
061-i006 Senec-juh I/61 Senec-sever I/61 3,182
061-i007 Senec-východ I/62 Senec-sever I/61 3,416
061-i008 Blatné-juh I/61 Blatné-sever I/61 0,875
061-i009 Kaplna-juh I/61 Kaplna-sever I/61 0,532
061-i010 Trnava-juh 1 I/61 Trnava-juh 2 R1 4,093
061-i011 Trnava-juh 1 I/61 Trnava-východ I/51 4,058
061-i012 Madunice-juh I/61 Madunice-sever I/61 1,697
061-i013 Drahovce-juh I/61 Drahovce-sever I/61 0,377
061-i014 Piešťany-juh I/61 Piešťany-sever I/61 4,932
061-i015 Horná Streda-juh I/61 Horná Streda-sever I/61 1,118
061-i016 Brunovce-juh I/61 Potvorice-sever I/61 1,175
061-i017 Považany-juh I/61 Považany-sever I/61 2,029
061-i018 Nové Mesto nad Váhom-juh I/61 Nové Mesto nad Váhom-sever I/61 3,089
061-i019 Trenčín-juh I/61 Trenčín-sever I/61 10,031
061-i020 Trenčín-juh I/61 Trenčín-západ I/61 1,797
061-i021 Trenčín-sever I/61 Trenčín-západ I/61 9,483
061-i022 Trenčianska Teplá-Dobrá-juh I/61 Trenčianska Teplá-Dobrá-sever I/61 1,182
061-i023 Trenčianska Teplá-juh I/61 Trenčianska Teplá-sever I/61 1,009
061-i024 Dubnica nad Váhom-juh I/61 Dubnica nad Váhom-sever I/61 3,592
061-i025 Dubnica nad Váhom-Prejta-juh I/61 Dubnica nad Váhom-Prejta-sever I/61 0,385
061-i026 Ilava-Klobušice-juh I/61 Ilava-sever I/61 3,006
061-i027 Košeca-juh I/61 Košeca-sever I/61 1,665
061-i028 Košeca-Nozdrovice-juh I/61 Košeca-Nozdrovice-sever I/61 0,289
061-i029 Ladce-Tunežice-juh I/61 Ladce-sever I/61 2,717
061-i030 Visolaje-západ I/61 Visolaje-východ I/61 1,167
061-i031 Sverepec-juh I/61 Sverepec-sever I/61 2,304
Zoznam úsekov na ceste I/62
062-i001 Sereď-juh I/62 Šintava-východ I/62 3,983
Zoznam úsekov na ceste I/63
063-i001 Bratislava-Ružinov 2 I/63, D1 Bratislava-juh I/63 5,012
063-i002 Rovinka-sever I/63 Dunajská Lužná-juh I/63 5,166
063-i003 Šamorín-západ I/63 Šamorín-východ I/63 2,891
063-i004 Báč-západ I/63 Báč-východ I/63 0,452
063-i005 Kútniky-západ I/63 Kútniky-východ I/63 1,252
063-i006 Dolný Bar-západ I/63 Dolný Bar-východ I/63 1,068
063-i007 Dolný Štál-sever I/63 Dolný Štál-juh I/63 1,869
063-i008 Veľký Meder-sever I/63 Veľký Meder-juh I/13 0,944
063-i009 Veľký Meder-sever I/63 Veľký Meder-východ I/63 2,962
063-i010 Veľký Meder-juh I/13 Veľký Meder-východ I/63 3,052
063-i011 Bodza-sever I/63 Bodza-juh I/63 1,069
063-i012 Tôň-sever I/63 Tôň-juh I/63 1,142
063-i013 Komárno-Nová Stráž-západ I/63 Komárno-Nová Stráž-východ I/63 2,176
063-i014 Komárno-západ I/63 Komárno-východ I/63 4,617
063-039 I/63 Iža-východ I/63 4,283
063-i015 Iža-východ I/63 Iža-západ I/63 2,800
063-040 Iža-západ I/63 Bokroš I/63 1,482
063-041 Bokroš I/63 Patince-východ I/63 2,314
063-i016 Patince-východ I/63 Patince-západ I/63 0,290
063-042 Patince-západ I/63 I/63 1,457
063-043 MK, I/63 Virt III/064004, I/63 1,829
063-044 Virt I/63 Žitava-západ I/63 0,400
063-i017 Žitava-západ I/63 Žitava-východ I/63 0,750
063-045 Žitava-východ I/63 Radvaň nad Dunajom-východ I/63 0,344
063-i018 Radvaň nad Dunajom-východ I/63 Radvaň nad Dunajom-západ I/63 2,100
063-046 Radvaň nad Dunajom-západ I/63 Moča-východ I/63 1,981
063-i019 Moča-východ I/63 Moča-západ I/63 1,000
063-047 Moča-západ I/63 Búč I/63 3,875
063-048 Búč III/509009, I/63 Mária MK, I/63 0,575
063-049 Mária MK, I/63 Kravany nad Dunajom 1 MK, I/63 1,136
063-050 Kravany nad Dunajom 1 MK, I/63 Kravany nad Dunajom 2 MK, I/63 1,129
063-051 Kravany nad Dunajom 2 MK, I/63 Čenkov MK, I/63 3,233
063-052 Čenkov I/63 Mužla-západ I/63 5,806
063-i020 Mužla-západ I/63 Mužla-východ I/63 1,300
063-053 Mužla-východ I/63 Obid 1 I/63 2,050
063-054 Obid 1 MK, I/63 Obid 2 III/509008, I/63 0,931
063-055 Obid 2 III/509008, I/63 II/509, I/63 1,334
063-056 I/63 Štúrovo-západ I/63 0,386
063-i021 Štúrovo-západ I/63 Štúrovo-sever I/63 4,000
Zoznam úsekov na ceste I/64
064-i001 Hurbanovo-Zelený Háj-juh I/64 Hurbanovo-Zelený Háj-sever I/64 1,389
064-i002 Hurbanovo-juh I/64 Hurbanovo-Bohatá-sever I/64 4,078
064-i003 Hurbanovo-Pavlov Dvor-juh I/64 Hurbanovo-Pavlov Dvor-sever I/64 0,469
064-i004 Bajč-juh I/64 Bajč-sever I/64 1,357
064-i005 Nové Zámky-juh I/64 Nové Zámky-sever I/64, I/75 5,952
064-i006 Nové Zámky-juh I/64 Nové Zámky-východ I/75 7,664
064-i007 Nové Zámky-východ I/75 Nové Zámky-sever I/64, I/75 3,824
064-i008 Komjatice-juh I/64 Veľký Kýr-sever I/64 5,402
064-i009 Branč-juh I/64 Branč-sever I/64 2,283
064-i010 Ivanka pri Nitre-juh I/64 Ivanka pri Nitre-sever I/64 3,100
064-i011 Nitra-juh I/64 Nitra-východ 1 I/51 8,758
064-i012 Nitra-juh I/64 Nitra-východ 2 I/65 8,513
064-i013 Nitra-juh I/64 Nitra-sever R1 8,714
064-i014 Nitra-východ 1 I/51 Nitra-východ 2 I/65 2,294
064-i015 Nitra-východ 1 I/51 Nitra-sever R1 2,730
064-i016 Nitra-východ 2 I/65 Nitra-sever R1 2,352
064-i017 Nitra-Drážovce-juh I/64 Nitra-Drážovce-sever I/64, II/593 1,659
064-i018 Čakajovce-juh I/64 Čakajovce-sever I/64 0,561
064-i019 Jelšovce-juh I/64 Jelšovce-sever I/64 1,224
064-i020 Výčapy-Opatovce-juh I/64 Výčapy-Opatovce-sever I/64 2,312
064-i021 Koniarovce-juh I/64 Ludanice-sever I/64 9,808
064-i022 Chrabrany-juh I/64 Chrabrany-sever I/64 1,533
064-i023 Topoľčany-juh I/64 Krušovce-juh I/64 3,185
064-i024 Krušovce-juh I/64 Rajčany-sever I/64 5,436
064-i025 Žabokreky nad Nitrou-juh I/64 Žabokreky nad Nitrou-sever I/64 2,094
064-i026 Partizánske-Malé Bielice-západ I/64 Malé Uherce-východ I/64 6,585
064-i027 Oslany-juh I/64 Oslany-sever I/64 1,646
064-i028 Čereňany-juh I/64 Čereňany-sever I/64 1,568
064-i029 Bystričany-juh I/64 Bystričany-sever I/64 0,582
064-i030 Bystričany-Vieska-juh I/64 Bystričany-Vieska-sever I/64 0,310
064-i031 Zemianske Kostoľany-juh I/64 Zemianske Kostoľany-sever I/64 1,348
064-i032 Prievidza-sever I/64 Prievidza-juh I/64 3,400
064-i033 Prievidza-sever I/64 Prievidza-východ I/64 3,300
064-i034 Prievidza-juh I/64 Prievidza-východ I/64 0,840
064-037 Prievidza-sever I/64 Nedožery-Brezany-juh I/64 2,973
064-i035 Nedožery-Brezany-juh I/64 Nedožery-Brezany-sever I/64 1,900
064-038 Nedožery-Brezany-sever I/64 Poluvsie 1 I/64 1,276
064-039 Poluvsie 1 MK, I/64 Poluvsie 2 MK, I/64 0,503
064-040 Poluvsie 2 MK, I/64 Pravenec 1 MK, I/64 0,474
064-041 Pravenec 1 MK, I/64 Pravenec 2 MK, I/64 0,800
064-042 Pravenec 2 I/64 Nitrianske Pravno-juh I/64 0,900
064-i036 Nitrianske Pravno-juh I/64 Nitrianske Pravno-sever I/64 1,900
064-043 Nitrianske Pravno-sever I/64 Kľačno-juh I/64 1,187
064-i037 Kľačno-juh I/64 Kľačno-sever I/64 3,500
064-044 Kľačno-sever I/64 I/64 7,123
064-045 MK, I/64 Čičmany III/518018, I/64 4,022
064-046 Čičmany I/64 Fačkov-juh I/64 2,095
064-i038 Fačkov-juh I/64 Fačkov-sever I/64 1,400
064-047 Fačkov-sever I/64 Rajecká Lesná-juh I/64 3,662
064-i039 Rajecká Lesná-juh I/64 Rajeká Lesná-sever I/64 0,600
064-048 Rajeká Lesná-sever I/64 Šuja-juh I/64 2,281
064-i040 Šuja-juh I/64 Šuja-sever I/64 0,800
064-049 Šuja-sever I/64 Rajec-juh I/64 0,400
064-i041 Rajec-juh I/64 Rajec-sever I/64 3,000
064-050 Rajec-sever I/64 Kľače-juh I/64 1,000
064-i042 Kľače-juh I/64 Kľače-sever I/64 0,750
064-051 Kľače-sever I/64 Zbyňov I/64 0,921
064-052 Zbyňov I/64 Konská-západ I/64 1,077
064-i043 Konská-západ I/64 Rajecké Teplice-východ I/64 2,500
064-053 Rajecké Teplice-východ I/64 Poluvsie nad Rajčiankou-západ I/64 0,750
064-i044 Poluvsie nad Rajčiankou-západ I/64 Poluvsie nad Rajčiankou-východ I/64 1,200
064-054 Poluvsie nad Rajčiankou-východ I/64 Turie I/64 1,924
064-055 Turie I/64 Porúbka-juh I/64 0,600
064-i045 Porúbka-juh I/64 Porúbka-sever I/64 0,650
064-056 Porúbka-sever I/64 Porúbka I/64 0,270
064-057 Porúbka I/64 Lietavská Lúčka-juh I/64 1,032
064-i046 Lietavská Lúčka-juh I/64 Lietavská Lúčka-sever I/64 1,000
064-058 Lietavská Lúčka-sever I/64 Žilina-juh I/64 1,800
064-i047 Žilina-juh I/64 Žilina-východ I/64 5,900
064-i048 Žilina-juh I/64 Žilina-sever I/64 6,000
064-i049 Žilina-juh I/64 Žilina-západ I/64 6,900
Zoznam úsekov na ceste I/65
065-i001 Volkovce-Olichov-západ I/65 Volkovce-Olichov-východ I/65 0,477
065-i002 Bzenica-juh I/65 Bzenica-sever I/65 0,522
065-i003 Hliník nad Hronom-západ I/65 Hliník nad Hronom-východ I/65 1,237
065-i004 Bartošova Lehôtka-juh I/65 Bartošova Lehôtka-sever I/65 1,666
065-i005 Kremnica-juh I/65 Kremnica-sever I/65 3,004
065-i006 Kremnické Bane-juh I/65 Kremnické Bane-sever I/65 1,581
065-i007 Turček-juh I/65 Turček-sever I/65 0,878
065-i008 Horná Štubňa-juh I/65 Horná Štubňa-sever I/65 1,796
065-i009 Turčianske Teplice-Diviaky-juh I/65 Turčianske Teplice-Diviaky-sever I/65 1,246
065-i010 Košťany nad Turcom-juh I/65 Košťany nad Turcom-sever I/65 0,544
065-i011 Orovnica-juh I/65 Orovnica-sever I/65 1,483
065-i012 Nová Baňa-juh I/65 Nová Baňa-sever I/65 1,430
Zoznam úsekov na ceste I/66
066-i001 Šahy-juh I/66 Šahy-sever I/66 3,033
066-i002 Hrkovce-východ I/66 Hrkovce-západ I/66 1,029
066-i003 Horné Semerovce-juh I/66 Horné Semerovce-sever I/66 0,764
066-i004 Hokovce-juh I/66 Hokovce-sever I/66 1,164
066-i005 Dudince-juh I/66 Dudince-sever I/66 0,948
066-i006 Terany-juh I/66 Terany-sever I/66 1,411
066-i007 Hontianske Tesáre-juh I/66 Hontianske Tesáre-sever I/66 0,992
066-i008 Domaníky-juh I/66 Domaníky-sever I/66 0,905
066-i009 Hontianske Nemce-Rakovec-západ I/66 Hontianske Nemce-Rakovec-východ I/66 1,245
066-i010 Devičie-juh I/66 Devičie-sever I/66 0,233
066-i011 Krupina-juh I/66 Krupina-sever I/66 3,936
066-i012 Dobrá Niva-juh I/66 Dobrá Niva-sever I/66 1,843
066-i013 Podzámčok-juh I/66 Podzámčok-sever I/66 0,550
066-i014 Podbrezová-Lopej-západ I/66 Podbrezová-Lopej-východ I/66 0,667
066-i015 Podbrezová-Skalica-západ I/66 Valaská-Piesok-sever I/72 6,397
066-i016 Podbrezová-západ I/66 Podbrezová-východ I/66 3,100
066-i017 Podbrezová-východ I/66 Podbrezová-sever I/72 3,500
066-050 Podbrezová-východ I/66 Hronec I/66 0,892
066-051 Hronec I/66 Valaská-západ I/66 1,582
066-i018 Valaská-západ I/66 Valaská-východ I/66 0,900
066-052 Valaská-východ I/66 I/66 0,789
066-053 I/66 Brezno-západ I/66 1,602
066-i019 Brezno-západ I/66 Brezno-východ I/66 4,300
066-i020 Brezno-západ I/66 Brezno-sever I/66 3,600
066-i021 Brezno-sever I/66 Brezno-východ I/66 3,500
066-054 Brezno-sever I/66 Zadné Halny-západ I/66 0,544
066-i022 Zadné Halny-západ I/66 Zadné Halny-východ I/66 1,300
066-055 Zadné Halny-východ I/66 Bujakovo-západ I/66 0,302
066-i023 Bujakovo-západ I/66 Bujakovo-východ I/66 1,100
066-056 Bujakovo-východ I/66 Filipovo I/66 3,084
066-057 Filipovo I/66 Gašparovo-západ I/66 0,614
066-i024 Gašparovo-západ I/66 Gašparovo-východ I/66 0,800
066-058 Gašparovo-východ I/66 Beňuš-západ I/66 0,375
066-i025 Beňuš-západ I/66 Beňuš-východ I/66 1,500
066-059 Beňuš-východ I/66 Bacúch I/66 4,082
066-060 Bacúch I/66 Polomka-západ I/66 2,745
066-i026 Polomka-západ I/66 Polomka-východ I/66 1,300
066-061 Polomka-východ I/66 Hámor-západ I/66 1,719
066-i027 Hámor-západ I/66 Hámor-východ I/66 0,510
066-062 Hámor-východ I/66 Závadka nad Hronom-západ I/66 1,084
066-i028 Závadka nad Hronom-západ I/66 Závadka nad Hronom-východ I/66 1,700
066-063 Závadka nad Hronom-východ I/66 Heľpa-západ I/66 2,175
066-i029 Heľpa-západ I/66 Heľpa-východ I/66 1,800
066-064 Heľpa-východ I/66 Pohorelá-západ I/66 2,200
066-i030 Pohorelá-západ I/66 Pohorelá-východ I/66 0,600
066-065 Pohorelá-východ I/66 Pohorelská Maša-západ I/66 1,000
066-i031 Pohorelská Maša-západ I/66 Pohorelská Maša-východ I/66 1,300
066-066 Pohorelská Maša-východ I/66 Vaľkovňa-západ I/66 0,851
066-i032 Vaľkovňa-západ I/66 Vaľkovňa-východ I/66 2,200
066-067 Vaľkovňa-východ I/66 Zlatno I/66 0,650
066-068 Zlatno MK, I/66 Šumiac III/066065, I/66 3,401
066-069 Šumiac I/66 Červená Skala-západ I/66 0,650
066-i033 Červená Skala-západ I/66 Červená Skala-východ I/66 1,000
066-070 Červená Skala-východ I/66 I/66 4,012
066-071 I/66 Telgárt-juh I/66 0,381
066-i034 Telgárt-juh I/66 Telgárt-východ I/66 1,600
066-072 Telgárt-východ I/64 Pusté Pole I/64 5,815
Zoznam úsekov na ceste I/67
067-001 Št. hr. SK/H I/67 Abovce II/571, I/67 1,795
067-002 Abovce II/571, I/67 Kráľ-juh I/67 0,229
067-i001 Kráľ-juh I/67 Kráľ-sever I/67 1,000
067-003 Kráľ-sever I/67 Riečka-juh I/67 0,515
067-i002 Riečka-juh I/67 Riečka-sever I/67 0,750
067-004 Riečka-sever I/67 Štrkovec-juh I/67 1,480
067-i003 Štrkovec-juh I/67 Štrkovec-sever I/67 1,000
067-005 Štrkovec-sever I/67 Včelince-Kerepec-juh I/67 0,483
067-i004 Včelince-Kerepec-juh I/67 Včelince-Kerepec-sever I/67 0,450
067-006 Včelince-Kerepec-sever I/67 Včelince III/067003, III/067004, I/67 1,863
067-007 Včelince III/067003, III/067004, I/67 R2, I/67 1,389
067-008 R2, I/67 Tornaľa-juh I/67 0,257
067-i005 Tornaľa-juh I/67 Tornaľa-sever I/50 3,600
067-i006 Tornaľa-juh I/67 Tornaľa-západ I/50 2,900
067-009 I/50, I/67 Rožňava-juh I/67 0,356
067-i007 Rožňava-juh I/67 Rožňava-sever I/67 1,800
067-010 Rožňava-sever I/67 Rožňavská Baňa MK, I/67 0,944
067-011 Rožňavská Baňa MK, I/67 Nadabula III/067005, križ. III/067006, I/67 1,519
067-012 Nadabula III/067005, križ. III/067006, I/67 Betliar-juh I/67 2,036
067-i008 Betliar-juh I/67 Betliar-sever I/67 0,700
067-013 Betliar-sever I/67 Gemerská Poloma-východ I/67 1,381
067-i009 Gemerská Poloma-východ I/67 Gemerská Poloma-západ I/67 1,100
067-014 Gemerská Poloma-západ I/67 Henckovce-východ I/67 2,846
067-i010 Henckovce-východ I/67 Henckovce-západ I/67 0,700
067-015 Henckovce-západ I/67 II/587, I/67 0,321
067-016 II/587, I/67 Nižná Slaná-juh I/67 0,672
067-i011 Nižná Slaná-juh I/67 Nižná Slaná-sever I/67 0,650
067-017 Nižná Slaná-sever I/67 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-juh I/67 1,085
067-i012 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-juh I/67 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-sever I/67 0,900
067-018 Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa-sever I/67 Gočovo-juh I/67 1,060
067-i013 Gočovo-juh I/67 Gočovo-sever I/67 0,700
067-019 Gočovo-sever I/67 Vlachovo-juh I/67 0,579
067-i014 Vlachovo-juh I/67 Vlachovov-sever I/67 0,900
067-020 Vlachovov-sever I/67 Vyšná Slaná III/067012, I/67 3,519
067-021 Vyšná Slaná III/067012, I/67 Dobšiná-juh I/67 1,695
067-i015 Dobšiná-juh I/67 Dobšiná-sever I/67 1,700
067-022 Dobšiná-sever I/67 Dedinky II/535, I/67 6,718
067-023 Dedinky II/535, I/67 MK, I/67 2,438
067-024 MK, I/67 Stratená-východ I/67 1,303
067-i016 Stratená-východ I/67 Stratená-západ I/67 1,100
067-025 Stratená-západ I/67 Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-východ I/67 4,000
067-i017 Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-východ I/67 Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-západ I/67 0,240
067-026 Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa-západ I/67 III/067015, I/67 0,300
067-027 III/067015, I/67 Pusté Pole I/66, I/67 4,807
067-028 Pusté Pole I/66, I/67 Vernár-juh I/67 6,299
067-i018 Vernár-juh I/67 Vernár-sever I/67 1,800
067-029 Vernár-sever I/67 Hranovnica-juh I/67 6,468
067-i019 Hranovnica-juh I/67 Hranovnica-sever I/67 1,800
067-030 Hranovnica-sever I/67 MK, I/67 0,843
067-031 MK, I/67 MK, I/67 2,200
067-032 MK, I/67 Poprad-Kvetnica-juh I/67 0,700
067-i020 Poprad-Kvetnica-juh I/67 Poprad-Kvetnica-sever I/67 0,500
067-033 Poprad-Kvetnica-sever I/67 MK, I/67 2,405
067-034 MK, I/67 Poprad-juh I/67 0,541
067-i021 Poprad-juh I/67 Poprad-východ I/18 2,300
067-i022 Poprad-juh I/67 Poprad-sever D1, I/67 4,500
067-i023 Poprad-juh I/67 Poprad-západ I/18 4,400
067-i024 Poprad-východ I/18 Poprad-sever D1, I/67 3,900
067-i025 Poprad-sever D1, I/67 Poprad-západ I/18 5,900
067-035 Poprad-sever D1, I/67 Mlynica III/067021, I/67 3,100
067-036 Mlynica III/067021, I/67 Veľká Lomnica-juh I/67 1,537
067-i026 Veľká Lomnica-juh I/67 Veľká Lomnica-sever I/67 0,800
067-037 Veľká Lomnica-sever I/67 Huncovce-juh I/67 0,507
067-i027 Huncovce-juh I/67 Huncovce-sever I/67 1,100
067-038 Huncovce-sever I/67 MK, I/67 1,966
067-039 MK, I/67 Kežmarok-juh I/67 1,039
067-i028 Kežmarok-juh I/67 Kežmarok-sever I/67 3,200
067-040 Kežmarok-sever I/67 Pradiareň MK, I/67 1,437
067-041 Pradiareň MK, I/67 Spišská Belá-Strážky-juh I/67 0,529
067-i029 Spišská Belá-Strážky-juh I/67 Spišská Belá-Strážky-sever I/67 1,100
067-042 Spišská Belá-Strážky-sever I/67 Spišská Belá-juh I/67 1,024
067-i030 Spišská Belá-juh I/67 Spišská Belá-sever I/77 1,900
067-i031 Spišská Belá-juh I/67 Spišská Belá-západ I/67 1,900
067-i032 Spišská Belá-sever I/77 Spišská Belá-západ I/67 2,200
067-043 Spišská Belá-západ I/67 Rakúsy III/067026, I/67 5,557
067-044 Rakúsy III/067026, I/67 Vysoké Tatry II/537, I/67 3,089
067-045 Vysoké Tatry II/537, I/67 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-juh I/67 0,785
067-i033 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-juh I/67 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-sever I/67 1,100
067-046 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica-sever I/67 Ždiar-východ I/67 4,304
067-i034 Ždiar-východ I/67 Ždiar-západ I/67 2,900
067-047 Ždiar-západ I/67 MK, I/67 2,300
067-048 MK, I/67 Podspády-východ I/67 5,000
067-i035 Podspády-východ I/67 Podspády-západ I/67 0,350
067-049 Podspády-západ I/67 Tatranská Javorina-východ I/67 2,033
067-i036 Tatranská Javorina-východ I/67 Tatranská Javorina-západ I/67 1,000
067-050 Tatranská Javorina-západ I/67 Lysá Poľana-východ I/67 2,300
067-i037 Lysá Poľana-východ I/67 Lysá Poľana-západ I/67 0,160
Zoznam úsekov na ceste I/68
068-i001 Košice-Šebastovce-sever I/68 Košice-Šebastovce-juh I/68 0,843
068-i002 Haniska-Grajciar-sever I/68 Haniska-Grajciar-juh I/68 0,570
068-i003 Seňa-sever I/68 Kechnec-juh I/68 2,762
068-i004 Kendice-sever I/68 Kendice-juh I/68 1,478
068-i005 Drienovská Nová Ves-sever I/68 Drienovská Nová Ves-juh I/68 0,755
068-i006 Ličartovce-sever I/68 Ličartovce-juh I/68 1,170
068-i007 Lemešany-sever I/68 Lemešany-juh I/68 1,752
068-i008 Janovník-sever I/68 Janovník-juh I/68 0,958
068-i009 Bretejovce-sever I/68 Bretejovce-juh I/68 1,027
068-i010 Budimír-sever I/68 Budimír-juh I/68 1,513
068-013 Št. hr. SK/PL I/68 Mníšek nad Popradom-sever I/68 0,208
068-i011 Mníšek nad Popradom-sever I/68 Mníšek nad Popradom-juh I/68 3,100
068-014 Mníšek nad Popradom-juh I/68 Hraničné-sever I/68 2,100
068-i012 Hraničné-sever I/68 Hraničné-juh I/68 0,650
068-015 Hraničné-juh I/68 Kremná III/541014, I/68 2,500
068-016 Kremná III/541014, I/68 Jarabina MK, I/68 3,500
068-017 Jarabina MK, I/68 MK, I/68 1,900
068-018 MK, I/68 Stará Ľubovňa-sever I/68 0,862
068-i013 Stará Ľubovňa-sever I/68 Stará Ľubovňa-západ I/77 1,000
068-i014 Stará Ľubovňa-sever I/68 Stará Ľubovňa-východ I/68 1,900
068-i015 Stará Ľubovňa-západ I/77 Stará Ľubovňa-východ I/68 2,600
068-019 Stará Ľubovňa-východ I/68 III/068018, I/68 2,178
068-020 III/068018, I/68 Chmeľnica III/543039, I/68 0,795
068-021 Chmeľnica III/543039, I/68 III/543038, I/68 1,564
068-022 III/543038, I/68 Plavnica-západ I/68 2,494
068-i016 Plavnica-západ I/68 Plavnica-východ I/68 2,200
068-023 Plavnica-východ I/68 Hromoš III/543031, I/68 2,138
068-024 Hromoš III/543031, I/68 Kozelec III/543046, I/68 2,067
068-025 Kozelec III/543046, I/68 Plaveč-západ I/68 0,917
068-i017 Plaveč-západ I/68 Plaveč-východ I/68 0,500
068-026 Plaveč-východ I/68 Ľubotín-sever I/77, I/68 2,431
068-i018 Ľubotín-sever I/77, I/68 Ľubotín-juh I/68 1,400
068-027 Ľubotín-juh I/68 Ďurková III/543030, I/68 1,042
068-028 Ďurková III/543030, I/68 Šarišské Jastrabie III/543029, I/68 0,168
068-029 Šarišské Jastrabie III/543029, I/68 Pusté Pole III/543049, I/68 3,383
068-030 Pusté Pole III/543049, I/68 Kyjov III/543028, III/543027, I/68 1,572
068-031 Kyjov III/543028, III/543027, I/68 Kamenica-sever I/68 3,600
068-i019 Kamenica-sever I/68 Kamenica-juh I/68 1,000
068-032 Kamenica-juh I/68 Lipany-sever I/68 1,139
068-i020 Lipany-sever I/68 Lipany-juh I/68 2,800
068-033 Lipany-juh I/68 Rožkovany III/543022, I/68 1,900
068-034 Rožkovany III/543022, I/68 Milpoš III/543021, I/68 1,119
068-035 Milpoš III/543021, I/68 Červenica pri Sabinove-západ I/68 0,583
068-i021 Červenica pri Sabinove-západ I/68 Červenica pri Sabinove-východ I/68 1,700
068-036 Červenica pri Sabinove-východ I/68 Pečovská Nová Ves-západ III/543016, I/68 0,271
068-i022 Pečovská Nová Ves-západ III/543016, I/68 Pečovská Nová Ves-východ I/68 1,800
068-037 Pečovská Nová Ves-východ I/68 Sabinov-sever I/68 1,207
068-i023 Sabinov-sever I/68 Sabinov-Okrucany-juh I/68 5,100
068-038 Sabinov-Okrucany-juh I/68 Šarišské Michaľany-západ I/68 1,575
068-i024 Šarišské Michaľany-západ I/68 Šarišské Michaľany-východ I/68 0,900
068-039 Šarišské Michaľany-východ I/68 Gregorovce III/543002, I/68 3,774
068-040 Gregorovce III/543002, I/68 MK, I/68 1,100
068-041 MK, I/68 MK, I/68 0,800
068-042 MK, I/68 Veľký Šariš III/543001, III/543011, I/68 0,700
068-043 Veľký Šariš III/543001, III/543011, I/68 Prešov-sever I/68 3,057
068-i025 Prešov-sever I/68 Prešov-západ I/18 5,300
068-i026 Prešov-sever I/68 Prešov-juh 1 I/68 9,600
068-i027 Prešov-sever I/68 Prešov-juh 2 D1 9,500
068-i028 Prešov-sever I/68 Prešov-východ I/18 7,200
Zoznam úsekov na ceste I/69
069-i001 Kováčová-juh I/69 Kováčová-sever I/69 0,315
069-i002 Sliač-juh I/69 Sliač-sever I/69 1,503
069-i003 Banská Bystrica-juh I/69, R1 Banská Bystrica-východ I/66, R1 8,412
069-i004 Banská Bystrica-juh I/69, R1 Banská Bystrica-sever I/59 9,074
069-i005 Banská Bystrica-východ I/66, R1 Banská Bystrica-sever I/59 8,548
Zoznam úsekov na ceste I/70
070-i001 Párnica-juh I/70 Párnica-sever I/70 2,052
070-i002 Istebné-západ I/70 Istebné-východ I/70 0,653
070-i003 Veličná-západ I/70 Veličná-východ I/70 1,391
070-i004 Dolný Kubín-západ I/70 Dolný Kubín-juh I/59 4,387
070-i005 Dolný Kubín-západ I/70 Dolný Kubín-východ I/59 2,526
070-i006 Dolný Kubín-juh I/59 Dolný Kubín-východ I/59 2,709
Zoznam úsekov na ceste I/71
071-001 Lučenec 1 I/50, I/71 Lučenec 2 III/071008, I/71 1,849
071-002 Lučenec 2 III/071008, I/71 Lučenec-Fabianka-sever I/71 0,300
071-i001 Lučenec-Fabianka-sever I/71 Lučenec-Fabianka-juh I/71 1,200
071-003 Lučenec-Fabianka-juh I/71 Holiša-Krutkova Osada-sever I/71 1,400
071-i002 Holiša-Krutkova Osada-sever I/71 Holiša-Krutkova Osada-juh I/71 0,450
071-004 Holiša-Krutkova Osada-juh I/71 Holiša III/571002, I/71 1,400
071-005 Holiša III/571002, I/71 Lazy III/071005, I/71 0,270
071-006 Lazy III/071005, I/71 Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-sever I/71 0,750
071-i003 Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-sever I/71 Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-východ I/71 0,750
071-007 Fiľakovské Kováče-Fiľakovské Kľačany-východ I/71 Fiľakovské Kováče-západ I/71 1,000
071-i004 Fiľakovské Kováče-západ I/71 Fiľakovské Kováče-východ I/71 0,550
071-008 Fiľakovské Kováče-východ I/71 Fiľakovské Kováče-Kurtáň-sever III/571003, I/71 0,950
071-i005 Fiľakovské Kováče-Kurtáň-sever III/571003, I/71 Fiľakovské Kováče-Kurtáň-juh I/71 1,000
071-009 Fiľakovské Kováče-Kurtáň-juh I/71 MK, I/71 0,944
071-010 MK, I/71 Fiľakovo 1 II/571, I/71 0,571
071-011 Fiľakovo 1 II/571, I/71 Fiľakovo 2 III/571011, I/71 0,941
071-012 Fiľakovo 2 III/571011, I/71 Biskupice-sever I/71 1,461
071-i006 Biskupice-sever I/71 Biskupice-juh I/71 1,700
071-013 Biskupice-juh I/71 Belina III/571013, I/71 0,338
071-014 Belina III/571013, I/71 Radzovce-sever I/71 1,785
071-i007 Radzovce-sever I/71 Radzovce-juh I/71 1,600
071-015 Radzovce-juh I/71 Čakanovce III/071010, I/71 0,506
071-016 Čakanovce III/071010, I/71 Šiatorská Bukovinka-sever I/71 1,140
071-i008 Šiatorská Bukovinka-sever I/71 Šiatorská Bukovinka-juh I/71 2,600
071-017 Šiatorská Bukovinka-juh I/71 Št. hr. SK/MR I/71 1,014
Zoznam úsekov na ceste I/72
072-i001 Bystrá-juh I/72 Bystrá-sever I/72 1,489
072-i002 Mýto pod Ďumbierom-juh I/72 Mýto pod Ďumbierom-sever I/72 1,990
072-i003 Jarabá-juh I/72 Jarabá-sever I/72 1,517
072-i004 Nižná Boca-juh I/72 Nižná Boca-sever I/72 0,774
072-i005 Rimavská Sobota-sever I/72 Rimavská Sobota-západ I/72 1,200
072-i006 Rimavská Sobota-sever I/72 Rimavská Sobota-východ I/72 3,900
072-008 Rimavská Sobota-sever I/72 Čerenčany III/531002, I/72 1,343
072-009 Čerenčany III/531002, I/72 Kružno III/531003, I/72 0,242
072-010 Kružno III/531003, I/72 Veľké Teriakovce-juh I/72 2,247
072-i007 Veľké Teriakovce-juh I/72 Veľké Teriakovce-sever I/72 1,100
072-011 Veľké Teriakovce-sever I/72 Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-juh I/72 1,042
072-i008 Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-juh I/72 Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-sever I/72 0,900
072-012 Veľké Teriakovce-Vrbovce nad Rimavou-sever I/72 Hrachovo-juh I/72 1,100
072-i009 Hrachovo-juh I/72 Hrachovo-sever I/72 1,000
072-013 Hrachovo-sever I/72 Kociha-juh I/72 0,739
072-i010 Kociha-juh I/72 Kociha-sever I/72 0,450
072-014 Kociha-sever I/72 Rimavské Zalužany-juh I/72 2,184
072-i011 Rimavské Zalužany-juh I/72 Rimavské Zalužany-sever I/72 0,450
072-015 Rimavské Zalužany-sever I/72 Rimavská Baňa-juh I/72 0,514
072-i012 Rimavská Baňa-juh I/72 Rimavská Baňa-sever I/72 0,850
072-016 Rimavská Baňa-sever I/72 Rimavské Brezovo-juh I/72 2,321
072-i013 Rimavské Brezovo-juh I/72 Rimavské Brezovo-sever I/72 1,200
072-017 Rimavské Brezovo-sever I/72 Hnúšťa-juh I/72 1,498
072-i014 Hnúšťa-juh I/72 Hnúšťa-sever I/72 3,200
072-018 Hnúšťa-sever I/72 MK, I/72 0,516
072-019 MK, I/72 Mútnik - Skálie III/531013, I/72 1,422
072-020 Mútnik - Skálie III/531013, I/72 MK, I/72 0,670
072-021 MK, I/72 MK, I/72 0,832
072-022 MK, I/72 Hnúšťa-Hačava-juh I/72 1,074
072-i015 Hnúšťa-Hačava-juh I/72 Hnúšťa-Hačava-sever I/72 0,450
072-023 Hnúšťa-Hačava-sever I/72 Tisovec-Rimavská Píla-juh I/72 2,221
072-i016 Tisovec-Rimavská Píla-juh I/72 Tisovec-Rimavská Píla-sever I/72 0,950
072-024 Tisovec-Rimavská Píla-sever I/72 Tisovec-juh I/72 1,000
072-i017 Tisovec-juh I/72 Tisovec-sever I/72 3,800
072-025 Tisovec-sever I/72 Bánovsko III/530001, I/72 6,157
072-026 Bánovsko III/530001, I/72 MK, I/72 4,338
072-027 MK, I/72 Pohronská Polhora-východ I/72 3,184
072-i018 Pohronská Polhora-východ I/72 Michalová-západ I/72 4,000
072-028 Michalová-západ I/72 MK, I/72 0,872
072-029 MK, I/72 Brezno-Rohožná-východ I/72 3,261
072-i019 Brezno-Rohožná-východ I/72 Brezno-Rohožná-západ I/72 1,200
072-030 Brezno-Rohožná-západ I/72 Brezno-východ I/72 2,974
Zoznam úsekov na ceste I/73
073-i001 Lipníky-Podhrabina-juh III/576001, I/73 Chmeľov-Podhrabina-sever I/73 1,532
073-i002 Chmeľov-juh I/73 Chmeľov-sever I/73 0,539
073-i003 Lúčka-západ I/73 Kračúnovce-východ I/73 2,205
073-i004 Giraltovce-juh I/73 Giraltovce-sever I/73 2,629
073-i005 Giraltovce-Francovce-západ I/73 Giraltovce-Francovce-východ I/73 0,654
073-i006 Matovce-juh I/73 Matovce-sever I/73 0,282
073-i007 Soboš-juh I/73 Soboš-sever I/73 0,525
073-i008 Okrúhle-juh I/73 Okrúhle-sever I/73 1,173
073-i009 Radoma-juh I/73 Radoma-sever I/73 1,348
073-i010 Šarišský Štiavnik-juh I/73 Šarišský Štiavnik-sever I/73 1,030
073-i011 Rakovčík-juh I/73 Rakovčík-sever I/73 0,518
073-i012 Stročín-juh I/73 Stročín-sever I/73 0,871
073-i013 Svidník-juh I/73, R4 Svidník-sever I/73 4,159
073-i014 Ladomírová-juh I/73 Ladomírová-sever I/73 1,110
073-i015 Hunkovce-juh I/73 Hunkovce-sever I/73 1,374
073-i016 Krajná Poľana-juh I/73 Krajná Poľana-sever I/73 0,896
073-i017 Nižný Komárnik-juh I/73 Nižný Komárnik-sever I/73 0,559
Zoznam úsekov na ceste I/74
074-001 Strážske-sever I/74 MK, I/74 1,497
074-002 MK, I/74 Brekov-juh I/74 0,930
074-i001 Brekov-juh I/74 Brekov-sever I/74 1,200
074-003 Brekov-sever I/74 Humenné-západ I/74 3,400
074-i002 Humenné-západ I/74 Humenné-východ I/74 4,600
074-004 Humenné-východ I/74 Hažín nad Cirochou-západ I/74 2,530
074-i003 Hažín nad Cirochou-západ I/74 Hažín nad Cirochou-východ I/74 0,850
074-005 Hažín nad Cirochou-východ I/74 Kamenica nad Cirochou-západ I/74 1,231
074-i004 Kamenica nad Cirochou-západ I/74 Kamenica nad Cirochou-východ I/74 2,400
074-006 Kamenica nad Cirochou-východ I/74 Modra nad Cirochou III/558018, I/74 2,333
074-007 Modra nad Cirochou III/558018, I/74 Dlhé nad Cirochou-západ I/74 0,468
074-i005 Dlhé nad Cirochou-západ I/74 Dlhé nad Cirochou-východ I/74 3,500
074-008 Dlhé nad Cirochou-východ I/74 Belá nad Cirochou-západ I/74 1,528
074-i006 Belá nad Cirochou-západ I/74 Belá nad Cirochou-východ I/74 1,300
074-009 Belá nad Cirochou-východ I/74 Snina-západ I/74 1,113
074-i007 Snina-západ I/74 Snina-východ I/74 5,000
074-010 Snina-východ I/74 Stakčín-západ I/74 2,385
074-i008 Stakčín-západ I/74 Stakčín-východ I/74 2,200
074-011 Stakčín-východ I/74 Kalná Roztoka III/560002, I/74 1,786
074-012 Kalná Roztoka III/560002, I/74 Kolonica-sever I/74 2,634
074-i009 Kolonica-sever I/74 Kolonica-juh I/74 2,400
074-013 Kolonica-juh I/74 Ladomírov-západ I/74 3,348
074-i010 Ladomírov-západ I/74 Ladomírov-východ I/74 2,300
074-014 Ladomírov-východ I/74 Klenová II/566, I/74 4,314
074-015 Klenová II/566, I/74 Michajlov III/560004, I/74 0,997
074-016 Michajlov III/560004, I/74 Ubľa-západ I/74 0,315
074-i011 Ubľa-západ I/74 Ubľa-východ I/74 3,000
074-017 Ubľa-východ I/74 Št. hr. SK/UA I/74 1,054
Zoznam úsekov na ceste I/75
075-i001 Sládkovičovo-západ I/75 Sládkovičovo-východ I/75 0,509
075-i002 Galanta-západ I/75 Galanta-východ I/75 3,361
075-i003 Šaľa-západ I/75 Šala-Veča-východ I/75 4,017
075-i004 Trnovec nad Váhom-západ I/75 Trnovec nad Váhom-východ I/75 1,424
075-i005 Jatov-sever I/75 Jatov-juh I/75 1,426
075-i006 Tvrdošovce-sever I/75 Tvrdošovce-juh I/75 2,878
075-i007 Dvory nad Žitavou-západ I/75 Dvory nad Žitavou-východ I/75 1,653
075-i008 Kolta-západ I/75 Kolta-východ I/75 1,312
075-i009 Čaka-juh I/75 Čaka-sever I/75 1,417
075-i010 Tekovské Lužany-juh I/75 Tekovské Lužany-východ I/75 2,405
075-i011 Demandice-západ I/75 Demnadice-východ I/75 1,483
075-049 I/66, I/75 Slatina-západ I/75 1,800
075-i012 Slatina-západ I/75 Slatina-východ I/75 0,700
075-050 Slatina-východ I/75 Bodor MK, I/75 4,500
075-051 Bodor MK, I/75 Plášťovce 1 III/066001, I/75 1,234
075-052 Plášťovce 1 III/066001, I/75 Plášťovce 2 III/527001, I/75 1,657
075-053 Plášťovce 2 III/527001, I/75 Hrušov III/526003, I/75 10,627
075-054 Hrušov III/526003, I/75 Čelovce III/526005, I/75 3,413
075-055 Čelovce III/526005, I/75 Opavské Lazy III/508022, I/75 2,107
075-056 Opavské Lazy III/508022, I/75 Opava MK, I/75 2,804
075-057 Opava MK, I/75 Kosihovce 1 MK, I/75 2,113
075-058 Kosihovce 1 MK, I/75 Kosihovce 2 III/527002, I/75 1,026
075-059 Kosihovce 2 III/527002, I/75 Čebovce-západ I/75 1,102
075-i013 Čebovce-západ I/75 Čebovce-východ I/75 0,550
075-060 Čebovce-východ I/75 Príbelce-juh I/75 2,560
075-i014 Príbelce-juh I/75 Príbelce-sever I/75 0,700
075-061 Príbelce-sever I/75 Dolné Plachtince-západ I/75 3,264
075-i015 Dolné Plachtince-západ I/75 Dolné Plachtince-východ I/75 1,300
075-062 Dolné Plachtince-východ I/75 Veľký Krtíš -západ I/75 1,013
075-i016 Veľký Krtíš -západ I/75 Veľký Krtíš-východ I/75 3,500
075-063 Veľký Krtíš-východ I/75 Selce III/508024, III/508056, I/75 1,735
075-064 Selce III/508024, III/508056, I/75 Žihľava III/508025, III/508027, I/75 3,326
075-065 Žihľava III/508025, III/508027, I/75 Pôtor-juh I/75 0,388
075-i017 Pôtor-juh I/75 Pôtor-sever I/75 0,550
075-066 Pôtor-sever I/75 Slovenské Kľačany MK, I/75 4,675
075-067 Slovenské Kľačany MK, I/75 Vieska II/591, I/75 0,582
075-068 Vieska II/591, I/75 Jazero III/508029, I/75 0,915
075-069 Jazero III/508029, I/75 Chrťany MK, I/75 2,244
075-070 Chrťany MK, I/75 Závada-juh I/75 0,565
075-i018 Závada-juh I/75 Závada-sever I/75 0,600
075-071 Závada-sever I/75 Ľuboreč-juh I/75 2,931
075-i019 Ľuboreč-juh I/75 Ľuboreč-sever I/75 0,550
075-072 Ľuboreč-sever I/75 Lehôtka-juh I/75 4,253
075-i020 Lehôtka-juh I/75 Lehôtka-sever I/75 0,280
075-073 Lehôtka-sever I/75 Mašková III/508032, I/75 0,868
075-074 Mašková III/508032, I/75 Halič 1 III/508036, I/75 0,548
075-075 Halič 1 III/508036, I/75 Halič 2 III/050206, I/75 1,977
075-076 Halič 2 III/050206, I/75 Dolná Telka MK, I/75 1,765
075-077 Dolná Telka MK, I/75 Lučenec-západ I/75 1,422
075-i021 Lučenec-západ I/75 Lučenec-východ I/75 5,300
Zoznam úsekov na ceste I/76
076-i001 Nána-juh I/76 Nána-sever I/76 1,538
076-i002 Kamenný Most-juh I/76 Kamenný Most-sever I/76 1,715
076-i003 Kamenín-juh I/76 Kamenín-sever I/76 1,048
076-i004 Bíňa-juh I/76 Bíňa-sever I/76 2,054
076-i005 Čata-juh I/76 Pohronský Ruskov-sever I/76 4,557
076-i006 Hronovce-juh I/76 Hronovce-sever I/76 2,695
076-i007 Želiezovce-juh I/76 Želiezovce-sever I/76 3,940
076-i008 Želiezovce-Svodov-juh I/76 Svodov-sever I/76 1,099
076-i009 Šárovce-juh I/76 Šárovce-sever I/76 1,867
076-i010 Nový Tekov-juh I/76 Nový Tekov-sever I/76 2,555
076-i011 Malé Kozmálovce-juh I/76 Malé Kozmálovce-sever I/76 0,828
076-i012 Tlmače-juh I/76 Tlmače-sever I/76 0,384
076-i013 Hronský Beňadik-Psiare-juh I/76 Hronský Beňadik-Psiare-sever I/76 0,937
076-i014 Hronský Beňadik-juh I/76 Hronský Beňadik-sever I/76 1,815
Zoznam úsekov na ceste I/77
077-001 Spišská Belá-sever I/77 Bušovce-juh I/77 2,781
077-i001 Bušovce-juh I/77 Bušovce-sever I/77 0,600
077-002 Bušovce-sever I/77 Podhorany III/541005, I/77 1,311
077-003 Podhorany III/541005, I/77 Holumnica III/541006, III/533008, I/77 2,023
077-004 Holumnica III/541006, III/533008, I/77 Podolínec-juh I/77 1,230
077-i002 Podolínec-juh I/77 Podolínec-sever I/77 2,500
077-005 Podolínec-sever I/77 Nižné Ružbachy-juh I/77 2,718
077-i003 Nižné Ružbachy-juh I/77 Nižné Ružbachy-sever I/77 1,100
077-006 Nižné Ružbachy-sever I/77 Lacková III/541010, I/77 4,053
077-007 Lacková III/541010, I/77 Hniezdne-západ I/77 1,515
077-i004 Hniezdne-západ I/77 Hniezdne-východ I/77 1,700
077-008 Hniezdne-východ I/77 Stará Ľubovňa-západ I/77 1,933
077-009 Ľubotín I/68, I/77 Orlov III/544001, I/77 0,921
077-010 Orlov III/544001, I/77 Čirč MK, I/77 4,092
077-011 Čirč MK, I/77 Št. hr. SK/PL I/77A, I/77 1,490
077-012 Št. hr. SK/PL I/77A, I/77 Ruská Voľa nad Popradom-západ I/77 0,501
077-i005 Ruská Voľa nad Popradom-západ I/77 Ruská Voľa nad Popradom-východ I/77 0,850
077-013 Ruská Voľa nad Popradom-východ I/77 Obručné-sever I/77 3,351
077-i006 Obručné-sever I/77 Obručné-juh I/77 0,350
077-014 Obručné-juh I/77 Lenartov-západ I/77 2,971
077-i007 Lenartov-západ I/77 Lenartov-východ I/77 2,000
077-015 Lenartov-východ I/77 Malcov-západ I/77 0,835
077-i008 Malcov-západ I/77 Malcov-východ I/77 2,300
077-016 Malcov-východ I/77 Snakov III/544003, I/77 0,832
077-017 Snakov III/544003, I/77 Gerlachov-Mlyniská-západ I/77 1,125
077-i009 Gerlachov-Mlyniská-západ I/77 Gerlachov-východ I/77 3,700
077-018 Gerlachov-východ I/77 Kurov III/544005, I/77 1,078
077-019 Kurov III/544005, I/77 Tarnov-západ III/544007, I/77 0,640
077-i010 Tarnov-západ III/544007, I/77 Tarnov-východ I/77 1,200
077-020 Tarnov-východ I/77 Rokytov-západ I/77 0,850
077-i011 Rokytov-západ I/77 Rokytov-východ I/77 0,450
077-021 Rokytov-východ I/77 Zlaté III/544010, I/77 0,867
077-022 Zlaté III/544010, I/77 Mokroluh-západ I/77 0,712
077-i012 Mokroluh-západ I/77 Mokroluh-východ I/77 0,700
077-023 Mokroluh-východ I/77 Bardejov-západ I/77 1,895
077-i013 Bardejov-západ I/77 Bardejov-sever I/77 5,900
077-024 Bardejov-sever I/77 Bardejovské Kúpele III/545023, I/77 0,307
077-025 Bardejovské Kúpele III/545023, I/77 Bardejov-Dlhá Lúka nad Topľou-juh I/77 0,740
077-i014 Bardejov-Dlhá Lúka nad Topľou-juh I/77 Bardejov-Dlhá Lúka nad Topľou-sever I/77 1,200
077-026 Bardejov-Dlhá Lúka nad Topľou-sever I/77 Zborov-juh I/77 2,817
077-i015 Zborov-juh I/77 Zborov-sever I/77 2,100
077-027 Zborov-sever I/77 Smilno-západ I/77 2,394
077-i016 Smilno-západ I/77 Smilno-východ I/77 0,950
077-028 Smilno-východ I/77 Jedlinka III/557026, III/557027, I/77 1,745
077-029 Jedlinka III/557026, III/557027, I/77 Nižná Polianka-západ I/77 1,685
077-i017 Nižná Polianka-západ I/77 Nižná Polianka-východ I/77 1,000
077-030 Nižná Polianka-východ I/77 Hutka-západ I/77 1,100
077-i018 Hutka-západ I/77 Hutka-východ I/77 1,000
077-031 Hutka-východ I/77 Vyšný Mirošov-sever I/77 0,300
077-i019 Vyšný Mirošov-sever I/77 Vyšný Mirošov-juh I/77 2,000
077-032 Vyšný Mirošov-juh I/77 Nižný Mirošov-sever I/77 1,502
077-i020 Nižný Mirošov-sever I/77 Nižný Mirošov-juh I/77 1,200
077-033 Nižný Mirošov-juh I/77 Dubová III/557022, I/77 0,540
077-034 Dubová III/557022, I/77 Vyšný Orlík-sever I/77 1,577
077-i021 Vyšný Orlík-sever I/77 Vyšný Orlík-juh I/77 1,300
077-035 Vyšný Orlík-juh I/77 Nižný Orlík-sever I/77 0,930
077-i022 Nižný Orlík-sever I/77 Nižný Orlík-juh I/77 1,100
077-036 Nižný Orlík-juh I/77 Jurkova Voľa III/557019, I/77 0,411
077-037 Jurkova Voľa III/557019, I/77 Nižná Jedľová III/557018, I/77 1,939
077-038 Nižná Jedľová III/557018, I/77 Svidník-západ I/77 0,780
077-i023 Svidník-západ I/77 Svidník-juh I/77 3,100
077-i024 Svidník-západ I/77 Svidník-sever I/77 2,600
Zoznam úsekov na ceste I/78
078-i001 Oravský Podzámok-juh I/59 Oravský Podzámok-západ I/78 1,600
078-i002 Oravský Podzámok-západ I/78 Oravksý Podzámok-sever I/59 0,900
078-001 Oravský Podzámok-západ I/78 Hruštín-juh I/78 6,884
078-i003 Hruštín-juh I/78 Hruštín-sever I/78 1,500
078-002 Hruštín-sever I/78 Babín-juh I/78 1,232
078-i004 Babín-juh I/78 Babín-sever I/78 1,400
078-003 Babín-sever I/78 Vasiľov 1 III/521003, I/78 0,897
078-004 Vasiľov 1 III/521003, I/78 Vasiľov 2 MK, I/78 0,322
078-005 Vasiľov 2 MK, I/78 Lokča-juh I/78 1,901
078-i005 Lokča-juh I/78 Lokča-sever I/78 1,500
078-006 Lokča-sever I/78 Ťapešovo III/520008, I/78 1,560
078-007 Ťapešovo III/520008, I/78 Vavrečka II/520, I/78 1,454
078-008 Vavrečka II/520, I/78 Oravská Jasenica III/520010, I/78 0,451
078-009 Oravská Jasenica III/520010, I/78 Námestovo-juh I/78 2,022
078-i006 Námestovo-juh I/78 Námestovo-sever I/78 2,300
078-010 Námestovo-sever I/78 MK, I/78 0,879
078-011 MK, I/78 Klin III/521004, I/78 1,287
078-012 Klin III/521004, I/78 Zubrohlava-juh I/78 0,896
078-i007 Zubrohlava-juh I/78 Zubrohlava-sever I/78 1,700
078-013 Zubrohlava-sever I/78 Rabča-juh I/78 1,287
078-i008 Rabča-juh I/78 Oravská Polhora-sever I/78 10,700
078-014 Oravská Polhora-sever I/78 Sihelné MK, I/78 1,507
078-015 Sihelné MK, I/78 Št. hr. SK/PL I/78 2,432
Zoznam úsekov na ceste I/79
079-i001 Slovenské Nové Mesto-sever I/79 Slovenské Nové Mesto-východ I/79 2,032
079-i002 Borša-západ I/79 Borša-východ I/79 1,759
079-i003 Viničky-západ I/79 Viničky-východ I/79 1,883
079-i004 Somotor-juh I/79 Somotor-sever I/79 2,101
079-i005 Svätá Mária-juh I/79 Svätá Mária-sever I/79 0,461
079-i006 Rad-Hrušov-západ I/79 Rad-Hrušov-východ I/79 1,023
079-i007 Svätuše-západ I/79 Svätuše-východ I/79 1,369
079-i008 Kráľovský Chlmec-západ I/79 Kráľovský Chlmec-východ I/79 1,462
079-i009 Boťany-západ I/79 Boťany-východ I/79 0,415
079-i010 Čierna-západ I/79 Čierna-východ I/79 0,630
079-i011 Lomnica-sever I/79 Lomnica-juh I/79 1,570
079-i012 Sačurov-sever I/79 Sačurov-juh I/79 1,355
079-i013 Sečovská Polianka-sever I/79 Sečovská Polianka-juh I/79 2,537
079-i014 Dvorianky-sever I/79 Dvorianky-juh I/79 0,858
079-i015 Vojčice-sever I/79 Vojčice-juh I/79 1,321
079-i016 Trebišov-Milhostov-sever I/79 Trebišov-Milhostov-juh I/79 1,264
079-i017 Trebišov-sever I/79 Trebišov-západ I/79 3,048
079-i018 Veľaty-sever I/79 Veľaty-juh I/79 1,007
079-i019 Čerhov-sever I/79 Čerhov-juh I/79 0,898