História predpisu 491/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2014 - 28.02.2015