491/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

491
VÝNOS
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013,
ktorým sa na rok 2014 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 385/2012 Z. z., ktorým sa na rok 2013 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Tomáš Borec v. r.
Príloha k výnosu č. 491/2013 Z. z.
HODNOTA SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ SÚČASTÍ
Poradové
číslo
Názov výstrojnej súčasti Merná
jednotka
Počet
merných
jednotiek
na výdaj
Cena
za mernú
jednotku
v eurách
Cena spolu
v eurách
  1. Bunda krátka vzor 2000 ks 1 67,32 67,32
  2. Čiapka zimná vzor 2012 ks 1 7,18 7,18
  3. Čiapka so šiltom vzor 2000 ks 1 3,00 3,00
  4. Čiapka so štítkom a klobúčik vzor 2000 ks 1 16,50 16,50
  5. Gombík napichovací vzor 2000 ks 12 0,43 5,16
  6. Hviezda hodnostná vzor 2000 ks 48 0,43 20,64
  7. Košeľa (blúzka) s dlhým rukávom vzor 2010 ks 3 18,54 55,62
  8. Košeľa (blúzka) s krátkym rukávom vzor 2010 ks 3 18,54 55,62
  9. Náplecníky vzor 2000 pár 6 6,26 37,56
10. Nohavice (sukňa) k služobnej  rovnošate vzor 2000 ks 2 35,16 70,32
11. Nohavice (sukňa) k služobnej  rovnošate letné vzor 2000 ks 1 34,08 34,08
12. Opasok kožený vzor 2000 ks 1 7,99 7,99
13. Poltopánky celoročné vzor 2010 pár 1 46,80 46,80
14. Poltopánky letné vzor 2010 pár 1 31,80 31,80
15. Ponožky letné vzor 2000 pár 6 0,90 5,40
16. Ponožky zimné vzor 2000 pár 3 1,33 3,99
17. Pulóver vzor 2010 ks 1 39,84 39,84
18. Rukavice kožené vzor 2000 pár 1 12,00 12,00
19. Sako k služobnej rovnošate vzor 2000 ks 1 68,77 68,77
20. Spona na viazanku vzor 2000 ks 1 3,84 3,84
21. Šál vzor 2012 ks 1 7,44 7,44
22. Topánky celoročné vzor 2010 pár 1 110,40 110,40
23. Vesta vzor 2010 ks 1 29,95 29,95
24. Vetrovka vzor 2000 ks 1 100,56 100,56
25. Viazanka vzor 2000 ks 2 4,20 8,40
                  Spolu:                                                                                                    850,18