c41-r1/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 354/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
V čl. I dvadsiatom bode v § 15 má byť namiesto označenia odseku „(1)“ s úvodnou vetou, ktorá znie „Starosta“, správne uvedené označenie odseku „(2)“.