c48-r1/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 160/2013 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V čl. I prílohe č. 1 má byť medzi riadkom s kódovým označením M35.0 a riadkom s kódovým označením M40.30 správne uvedený tento text:
„M35.1 Iné prekrývajúce sa syndrómy
M35.2 Behçetova choroba
M35.3 Polymyalgia rheumatica
M35.4 Difúzna (eozinofilná) fasciitída
M35.5 Multifokálna fibroskleróza
M35.6 Recidivujúca panikulitída (Pfeiferova-Weberova-Christianova choroba)
M35.7 Syndróm hypermobility
M35.8 Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené
M35.9 Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené
M36.0 Dermatomyozitída – polymyozitída pri nádorovej chorobe
M36.1 Artropatia pri nádorovej chorobe
M36.2 Hemofilická artropatia
M36.3 Artropatia pri iných chorobách krvi zatriedených inde
M36.4 Artropatia pri hypersenzitívnych reakciách zatriedených inde
M36.8 Systémové choroby spojiva pri iných chorobách zatriedených inde
M40.00 Posturálna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.01 Posturálna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.02 Posturálna kyfóza krčnej oblasti
M40.03 Posturálna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.04 Posturálna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.05 Posturálna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.06 Posturálna kyfóza driekovej oblasti
M40.07 Posturálna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.08 Posturálna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.09 Posturálna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.10 Iná sekundárna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.11 Iná sekundárna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.12 Iná sekundárna kyfóza krčnej oblasti
M40.13 Iná sekundárna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.14 Iná sekundárna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.15 Iná sekundárna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.16 Iná sekundárna kyfóza driekovej oblasti
M40.17 Iná sekundárna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.18 Iná sekundárna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.19 Iná sekundárna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.20 Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.21 Iná a bližšie neurčená kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.22 Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnej oblasti
M40.23 Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.24 Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.25 Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.26 Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovej oblasti
M40.27 Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.28 Iná a bližšie neurčená kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.29 Iná a bližšie neurčená kyfóza bližšie neurčenej oblasti“.
“.