c48-r2/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
V čl. 1 bode 5 majú byť namiesto slov „podľa odsekov 1 a 2a“ správne uvedené slová „podľa odsekov 1 a 2 a“.