c53-r1/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru č. 160/1991 Zb.
V úvodnej časti oznámenia má byť namiesto dátumu dojednania dohovoru „11. apríla 1990“ správne uvedený dátum „11. apríla 1980“.