História predpisu 19/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2014 - 31.12.2014