História predpisu 217/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2014 -