História predpisu 50/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2014 - 14.04.2015