História predpisu 66/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2001 -