85/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2014

85
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 31. marca 2014,
ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na rok 2015 je uvedené v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2014.
Peter Žiga v. r.
Príloha k vyhláške č. 85/2014 Z. z.
CELKOVÉ MNOŽSTVO KVÓT OXIDOV SÍRY VYJADRENÝCH AKO OXID SIRIČITÝ NA ROK 2015
Okres Emisné kvóty
v t/rok
2015
   
Bratislavský kraj  
Bratislava I  25
Bratislava II  7 500
Bratislava III  25
Bratislava IV  25
Bratislava V  25
Malacky 175
Pezinok 25
Senec 25
   
Trnavský kraj  
Trnava  150
Dunajská Streda 25
Galanta  230
Hlohovec  25
Piešťany  25
Senica  25
Skalica  25
   
Trenčiansky kraj  
Trenčín  200
Bánovce nad Bebravou 25
Ilava 25
Myjava  25
Nové Mesto nad Váhom 25
Partizánske  25
Považská Bystrica  25
Prievidza  50 000
Púchov  25
   
Nitriansky kraj  
Nitra 25
Komárno 25
Levice 25
Nové Zámky 1 100
Šaľa 25
Topoľčany 25
Zlaté Moravce 25
Žilinský kraj  
Žilina  700
Bytča  25
Čadca  25
Dolný Kubín  25
Kysucké Nové Mesto  25
Liptovský Mikuláš  25
Martin  940
Námestovo  25
Ružomberok  290
Turčianske Teplice  25
Tvrdošín  25
   
Banskobystrický kraj  
Banská Bystrica  25
Banská Štiavnica  25
Brezno  25
Detva  25
Krupina  25
Lučenec  25
Poltár  25
Revúca 550
Rimavská Sobota  75
Veľký Krtíš  25
Zvolen  1 500
Žarnovica  25
Žiar nad Hronom  350
   
Prešovský kraj  
Prešov  25
Bardejov  25
Humenné  347
Kežmarok  25
Levoča  25
Medzilaborce  25
Poprad  25
Sabinov  25
Snina  100
Stará Ľubovňa  25
Stropkov  25
Svidník  25
Vranov nad Topľou  1 500
   
Košický kraj  
Košice I  25
Košice II  9 700
Košice III 25
Košice IV  1 780
Košice-okolie  40
Gelnica  25
Michalovce  3 400
Rožňava  25
Sobrance  25
Spišská Nová Ves  25
Trebišov  25