c117-r1/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
Farebné časti vzorov ponukových listov, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 až 26 a v prílohách č. 30 až 35, majú byť správne farebne vyhotovené takto: