c45-r1/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. VII druhom bode má byť namiesto označenia „d)“ správne uvedené „e)“.