c45-r2/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
V § 3 ods. 1 písm. g) má byť namiesto slova „zriadenia“ správne uvedené slovo „zriadenie“.
V § 6 ods. 1 písm. b) majú byť namiesto slov „SLOVENSKÝ MED SVZ“ správne uvedené slová „SLOVENSKÝ MED SZV“.