c88-r1/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení a vo Vykonávacej dohode na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení
V podpisovej klauzule namiesto:
"Za Slovenskú republiku: Ján Richter v. r."
má byť správne uvedené:
"Za Slovenskú republiku: Jozef Mihál v. r.".