116/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. apríla 2015 bolo v Abu Dhabí podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu.
Memorandum nadobudlo platnosť 5. apríla 2015 v súlade s článkom 15 ods. 1.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.