18/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 2. februára 2015 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2015 z 19. decembra 2014 uzatvorená medzi Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry a Odborovým zväzom KOVO
a
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2015 z 19. decembra 2014 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2015 z 19. decembra 2014 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 a 2016 z 11. decembra 2014 uzatvorená medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016 z 31. decembra 2014 uzavretá medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.