História predpisu 32/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.2015 -
3.09.04.2016 -