História predpisu 400/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.01.01.2015 -
2. -