História predpisu 46/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2015 - 31.07.2015