História predpisu 75/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2015 -
3.01.08.2015 - 163/2015 Z. z.