Chronologický register predpisov ročníka 2016

Číslo predpisu Názov predpisu
1/2016 Z.z. Testovacie oznámenie 5.1.2015
4/2016 o teste generovania retazca v predpise
13/2016 Z.z. o teste publikovania opatrenia cez admin. sablonu do ZZ 12.1.2016
14/2016 Z.z. o testovaní zverejnenia opatrenia do ZZ 12.1.2016
15/2016 Z.z. Oznámenie o opatrení 2016/5
82/2016 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky