História predpisu 82/2016 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie