História predpisu 68/1952 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1953 - 31.03.1964