História predpisu 94/1958 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1958 -