História predpisu 176/1960 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1960 -