História predpisu 207/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.01.1965 -