História predpisu 120/1976 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.10.1976 -