História predpisu 5/1985 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1985 -