História predpisu 21/1988 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1988 - 31.03.2002