História predpisu 21/1989 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1989 -