História predpisu 77/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.03.1990 -