História predpisu 23/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.02.1991 -