História predpisu 455/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1992 - 28.05.1992
3.29.05.1992 - 27.12.1992231/1992 Zb.
4.28.12.1992 - 31.12.1992600/1992 Zb.
5.01.01.1993 - 30.06.1994231/1992 Zb., 231/1992 Zb.
6.01.07.1994 - 30.09.1995132/1994 Z. z.
7.01.10.1995 - 30.11.1995200/1995 Z. z.
8.01.12.1995 - 31.12.1995233/1995 Z. z.
9.01.01.1996 - 30.06.1996216/1995 Z. z.
10.01.07.1996 - 23.07.1996123/1996 Z. z.
11.24.07.1996 - 30.09.1996222/1996 Z. z.
12.01.10.1996 - 31.12.1996164/1996 Z. z.
13.01.01.1997 - 31.12.1997289/1996 Z. z., 290/1996 Z. z.
14.01.01.1998 - 31.03.1998288/1997 Z. z., 379/1997 Z. z.
15.01.04.1998 - 31.05.199876/1998 Z. z.
16.01.06.1998 - 30.06.1998144/1998 Z. z., 70/1998 Z. z., 140/1998 Z. z.
17.01.07.1998 - 31.12.1999129/1998 Z. z., 179/1998 Z. z., 194/1998 Z. z., 161/1998 Z. z., 126/1998 Z. z., 143/1998 Z. z., 178/1998 Z. z.
18.01.01.2000 - 30.04.2000263/1999 Z. z., 264/1999 Z. z.
19.01.05.2000 - 30.06.2000119/2000 Z. z.
20.01.07.2000 - 31.07.2000142/2000 Z. z.
21.01.08.2000 - 31.08.2000236/2000 Z. z., 238/2000 Z. z.
22.01.09.2000 - 31.12.2000268/2000 Z. z.
23.01.01.2001 - 30.06.2001338/2000 Z. z.
24.01.07.2001 - 31.08.2001223/2001 Z. z.
25.01.09.2001 - 30.11.2001279/2001 Z. z., 279/2001 Z. z.
26.01.12.2001 - 29.12.2001488/2001 Z. z.
27.30.12.2001 - 30.06.2002554/2001 Z. z.
28.01.07.2002 - 31.08.2002261/2002 Z. z., 284/2002 Z. z.
29.01.09.2002 - 31.12.2002506/2002 Z. z., 506/2002 Z. z.
30.01.01.2003 - 30.07.2003279/2001 Z. z., 279/2001 Z. z.
31.31.07.2003 - 31.08.2003245/2003 Z. z.
32.01.09.2003 - 31.10.2003219/2003 Z. z.
33.01.11.2003 - 31.12.2003423/2003 Z. z.
34.01.01.2004 - 30.04.2004515/2003 Z. z., 190/2003 Z. z., 602/2003 Z. z., 586/2003 Z. z.
35.01.05.2004 - 30.06.2004279/2001 Z. z., 279/2001 Z. z.
36.01.07.2004 - 31.08.2004347/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 365/2004 Z. z.
37.01.09.2004 - 31.10.2004420/2004 Z. z.
38.01.11.2004 - 31.12.2004533/2004 Z. z., 544/2004 Z. z.
39.01.01.2005 - 28.02.2005578/2004 Z. z., 624/2004 Z. z., 656/2004 Z. z., 650/2004 Z. z.
40.01.03.2005 - 30.06.2005725/2004 Z. z.
41.01.07.2005 - 17.08.20058/2005 Z. z., 93/2005 Z. z.
42.18.08.2005 - 31.08.2005331/2005 Z. z.
43.01.09.2005 - 31.10.2005340/2005 Z. z., 351/2005 Z. z.
44.01.11.2005 - 31.12.2005470/2005 Z. z.
45.01.01.2006 - 31.05.2006567/2005 Z. z., 491/2005 Z. z., 473/2005 Z. z., 555/2005 Z. z.
46.01.06.2006 - 30.06.2006126/2006 Z. z.
47.01.07.2006 - 14.01.2007124/2006 Z. z.
48.15.01.2007 - 31.03.200717/2007 Z. z.
49.01.04.2007 - 31.05.200799/2007 Z. z.
50.01.06.2007 - 30.09.2007193/2007 Z. z., 218/2007 Z. z.
51.01.10.2007 - 31.12.2007358/2007 Z. z., 358/2007 Z. z.
52.01.01.2008 - 31.03.2008358/2007 Z. z., 577/2007 Z. z., 358/2007 Z. z.
53.01.04.2008 - 31.12.2008112/2008 Z. z.
54.01.01.2009 - 30.11.2009448/2008 Z. z., 445/2008 Z. z.
55.01.12.2009 - 31.12.2009492/2009 Z. z.
56.01.01.2010 - 31.05.2010186/2009 Z. z.
57.01.06.2010 - 10.06.2010129/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 568/2009 Z. z., 136/2010 Z. z.
58.11.06.2010 - 30.12.2010129/2010 Z. z.
59.31.12.2010 - 31.07.2011556/2010 Z. z.
60.01.08.2011 - 30.11.2011249/2011 Z. z.
61.01.12.2011 - 31.12.2011362/2011 Z. z., 392/2011 Z. z.
62.01.01.2012 - 31.08.2012324/2011 Z. z., 136/2010 Z. z., 395/2011 Z. z., 568/2009 Z. z., 136/2010 Z. z.
63.01.09.2012 - 31.10.2012251/2012 Z. z.
64.01.11.2012 - 30.11.2012321/2012 Z. z.
65.01.12.2012 - 31.12.2012351/2012 Z. z.
66.01.01.2013 - 14.03.2013447/2012 Z. z., 314/2012 Z. z.
67.15.03.2013 - 31.05.201339/2013 Z. z.
68.01.06.2013 - 30.06.201394/2013 Z. z.
69.01.07.2013 - 31.07.201395/2013 Z. z.
70.01.08.2013 - 30.09.2013218/2013 Z. z.
71.01.10.2013 - 31.01.2014180/2013 Z. z.
72.01.02.2014 - 31.03.20141/2014 Z. z.
73.01.04.2014 - 31.05.201435/2014 Z. z.
74.01.06.2014 - 30.06.201458/2014 Z. z.
75.01.07.2014 - 31.07.2014182/2014 Z. z.
76.01.08.2014 - 30.11.2014204/2014 Z. z.
77.01.12.2014 - 31.12.2014321/2014 Z. z.
78.01.01.2015 - 31.07.2015399/2014 Z. z., 333/2014 Z. z.
79.01.08.2015 - 30.09.2015128/2015 Z. z.
80.01.10.2015 - 31.12.2015219/2014 Z. z.
81.01.11.2015 - 14.11.2015266/2015 Z. z., 272/2015 Z. z.
82.15.11.2015 - 31.12.2015274/2015 Z. z.
83.01.01.2016 - 79/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 278/2015 Z. z.