História predpisu 61/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1991 -