História predpisu 104/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.03.1992 - 30.09.2004