História predpisu 123/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1992 - 31.05.1995