História predpisu 179/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1992 -