História predpisu 267/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1992 -