História predpisu 284/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.1992 - 31.05.2001