História predpisu 424/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.08.1992 -