História predpisu 457/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.1992 -