História predpisu 47/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.02.1992 -