História predpisu 488/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.1992 - 31.12.1996