História predpisu 542/1992 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.12.1992 -